luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/34)

LuNoCo35-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 50 rokmi

Aj Slováci z Maďarska museli poskytnúť „bratskú pomoc“

Vláda Maďarskej ľudovej republiky spolu s ostatnými spojeneckými krajinami Varšavskej zmluvy poskytla pomoc bratskému československému ľudu za tým účelom, aby odrazila nebezpečenstvo kontrarevolučného prevratu. Aj my, slovenskí národnostní pracujúci v Maďarsku, v posledných mesiacoch sme videli, že obrodné hnutie vyhlásené Komunistickou stranou Československa jednotlivci sa snažili využiť pre svoje vlastné reakčné ciele. Títo rôznymi článkami, osobnou propagandou sa snažili vyvolávať nacionalistickú náladu medzi Slovákmi v Maďarsku. Keď ich úsilie neviedlo k úspechom, vyvracaním faktov, otvorene, nepriateľsky, apelujúc na udalosti dávnej minulosti a city, začali napádať správnu marxisticko-leninskú národnostnú politiku našej strany a vlády. (35/1968)

LuNoCo35-02

Pred 35 rokmi

Nie zachovávať, ale oživotvoriť slovenskú jazykovú komunikáciu

Aladár Králik: Kedy ich už konečne naučíme po slovensky? – Podstatu veci vystihla študentka békeščabianskeho slovenského gymnázia Božena Kutejová, keď na besede s organizátormi čitateľského tábora v Čabe 2. júla 1983 povedala zreteľne aj v mene svojich spolužiakov: „Prečo máme konverzáciu len v prvom ročníku gymnázia? Za rok sa nestihneme poriadne naučiť po slovensky. Počnúc od druhého ročníka vykladajú nám všeličo, ale ani po maturite nedokážeme normálne hovoriť po slovensky o svojich každodenných veciach.“ Dlhoročné skúsenosti dávajú za pravdu tejto inteligentnej študentke a jej podobným mládencom i dievčatám. Na našich slovenských školách v Maďarsku treba nie zachovávať, ale oživotvoriť slovenskú jazykovú komunikáciu. A to podrobne vypracovanou, prakticky zameranou, veľmi únavnou a nevďačnou výučbou slovenčiny. (29/1983)

LuNoCo35-03

Pred 25 rokmi

Naše nedocenené nárečia a zbytočné komplexy z „nespisovnosti“

Imrich Fuhl: Mňa osobne vždy dojme, keď počujem z úst nášho žiaka také slovenské slovo, ktoré si mohol osvojiť iba doma, teda ak počujem jeho nespisovný, nárečový výraz. Veď dokiaľ sa u nás nájde dieťa, ktoré používa slová, zdedené po svojich slovenských predkoch v Maďarsku, predsa len máme šancu pretrvať tu aj naďalej ako Slováci. Lenže... niektorý „pedagóg“ začne usmievavo opravovať nášho chudáčika školáčika (ktorý po určitom čase nevie ani to, či môže použiť namiesto slova okno výraz oblok – tak ako to používajú jeho starí rodičia), a to už vôbec nie som dojatý, ale jednoducho je mi do plaču.. (25/1993)

LuNoCo35-04

Pred 10 rokmi

Prvé tvorivé stretnutie národnostných umelcov vo Vacove

Mestská samospráva vo Vacove v spolupráci s miestnou slovenskou, rómskou, rusínskou a ukrajinskou samosprávou usporiadali 24. júla 2008 výstavu pod názvom Vacovské impresie. V mene organizátorov privítal účastníkov vernisáže v kaviarni Dunaj akademický maliar Árpád Németh a primátor mesta János Both, ktorý poukázal na mimoriadnosť výstavy. Nielen preto, lebo exponáty sa zrodili v ich meste a sú výsledkom týždňovej tvorivej práce umelcov, ale aj preto, lebo ich autori predstavujú štyri národnosti. (33/2008)

LuNoCo35-05