luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oprášené fotografie (2018/45)

LuNoFo44-01

Z archívu Ľudových novín

Desať rokov slovenskej katedry na Vysokej škole pedagogickej

Po roku 1945, keď sa zorganizovalo slovenské školstvo v Maďarsku, ukázala sa veľká potreba slovenských pedagógov, a to takých, ktorí sú tak po stránke rečovej ako i odbornej vzdelaní. Prvé učiteľské zbory našich slovenských škôl tvorili dočasne učitelia, ktorí vedeli síce po slovensky, ale neboli ešte kvalifikovaní pre vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Takto sa zrodila myšlienka vzdelávať a vychovávať odborných profesorov v našich novozriadených pedagogických ustanovizniach. Bolo to v jeseni roku 1949, keď ožili chodby budapeštianskej Vysokej školy pedagogickej. Škola dostala nový ráz, novú farbu, začala v nej študovať i slovenská mládež. Založené boli národnostné katedry (aj katedra slovenského jazyka a literatúry), aby vychovávali odborných profesorov pre národnostné školy v Maďarsku. (47/1959)

LuNoFo44-02

Hnutie a súťaž „Vyletel vták” – doteraz najväčšia akcia DZSM

Podľa maďarského hnutia ľudovej piesne „Röpülj, páva” usporiadali doteraz najväčšiu akciu Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku (DZSM), hnutie a súťaž slovenských ľudových piesní „Vyletel vták”. Na obrázku vystúpenie répášhuťanského ženského spevokolu v Budapešti, ktorý dosiahol v súťaži prvú cenu. (45/1973)

LuNoFo44-03

Pri hrobe bývalého generálneho tajomníka DZSM Jána Šucha

Slovenská samospráva Budapešti (SSB) pri príležitosti Pamiatky zosnulých 3. novembra 2003 usporiadala pietne spomienkové stretnutie pri hrobe bývalého generálneho tajomníka Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku (DZSM) Jána Šucha (1923-1988). Prítomní si pripomenuli 80. výročie jeho nedožitých narodenín a 15. výročie úmrtia. Po úvodných slovách podpredsedníčky SSB Ildiky Klauszovej Fúzikovej spomienkovú reč predniesol bývalý pracovník DZSM, regionálny radca Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) dr. Július Alt. Pietnej spomienky na Farkašrétskom cintoríne sa zúčastnili podpredsedníčka CSS Etela Rybová, predsedníčka SSB Zuzana Hollósyová, bývalí kolegovia, šéfredaktori a spolupracovníci Ľudových novín a členovia slovenských volených zborov hlavného mesta. Na záver pietnej spomienky účastníci položili na hrob vence. (46/2003)

LuNoFo44-04