luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/47)

LuNoCo47-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 45 rokmi

V. kongres Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku

Pozdravujeme účastníkov V. kongresu Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku! Národnostné menšiny našej vlasti sú v každom ohľade rovnoprávne s maďarským obyvateľstvom. Na každom úseku nášho verejného života nachádzame ľudí slovenského pôvodu. Teší nás, že národnostní občania našej vlasti a, samozrejme, aj slovenskí národnostní pracujúci, v plnej zhode s maďarskými obyvateľmi, súhlasia s politikou našej strany, podporujú ju a aktívne sa zúčastňujú na jej realizovaní. Vzťahy s bratskými štátmi, medzi nimi aj s Československou socialistickou republikou, sa od posledného kongresu Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku ďalej utužovali na každom úseku spoločenského života. (46/1973)

LuNoCo47-02

Pred 20 rokmi

Okolnosti, ktoré nie sú normálne

Mimoliterárne aktivity našich básnikov, spisovateľov a literárnych kritikov podľa Imricha Fuhla vyplývajú jednoznačne z toho, že dodnes nemáme ozajstných politikov, akože chýbajú nám aj právnici a ďalší odborníci. Zápasíme s chronickým nedostatkom „kádrov“ v mnohých oblastiach nášho života (vrátane verejného), a tak aj tí príslušníci našej tvorivej inteligencie, ktorí by mali na to, aby sa venovali výlučne (alebo aspoň poloprofesionálne) literatúre, sú nútení spĺňať aj iné funkcie. Preberajú na svoje ramená veľa takých vecí, ktoré by za normálnych okolností mohli vykonať aj iní. Najväčším problémom teda aj v súvislosti s rozvojom našej literatúry je to, že práve tie okolnosti nie sú normálne... (46/1998)

LuNoCo47-03

Pred 15 rokmi

Dohorela svieca pána prof. dr. Augustína Drahoša (1910-2003)

Profesor Drahoš bol bezpochyby vedúcou osobnosťou v rozhodujúcom období dejín slovenského národnostného školstva, keď sa kládli jeho základy. Je pre nás vzorom nielen ako zanietený človek, pedagóg, ale aj svojou skromnosťou a obetavosťou. Nevykonával svoju učiteľskú prax z povinnosti, ale doslova slúžil svojmu povolaniu. Dlhé desaťročia sa venoval problematike výchovy a prípravy národnostných učiteľov a odviedol mimoriadne záslužnú prácu. Veď prostredníctvom segedínskej katedry sa dalo asi najviac urobiť pre budúcnosť našej menšiny. Získavala nadanú slovenskú mládež, formovala ju a vychovávala z nej dobrých slovenských učiteľov. Pán profesor vyučoval na katedre slovenského jazyka a literatúry 21 rokov. (47/2003)

LuNoCo47-04

Pred 10 rokmi

V Békešskej Čabe zastriekali tabule so slovenským názvom mesta

Neznámi páchatelia v noci na 12. novembra 2008 zastriekali tabule so slovenským názvom Békešskej Čaby na príchodových cestách smerom od Békéšu, Dobozu, Gyuly a Orošházy. Ministerstvo zahraničných vecí SR verí, že maďarská polícia vyšetrí prípad a povedie páchateľov na zodpovednosť. Predseda Slovenskej samosprávy mesta Békešská Čaba Juraj Ando verí, že v békešskom regióne budú rôzne národnosti aj naďalej žiť v mieri a pokoji: – My, čabianski Slováci, sme aj doteraz trvali na tom, aby sme v rámci svojich možností, hlavne prostredníctvom kultúrnych podujatí, prispeli k dobrým slovensko-maďarským vzájomným vzťahom a v tomto našom úsilí budeme pokračovať aj v budúcnosti. (47/2008)

LuNoCo47-05