luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slováci z XII. obvodu hlavného mesta v Békešskej Čabe

BpXIIBC-01

Slovenská národnostná samospráva XII. obvodu Budapešti od samých začiatkov svojej existencie tradične organizuje záverom každého volebného obdobia exkurzie do Slovákmi obývaných miest a obcí v rôznych končinách krajiny.

Návštevy sa obyčajne konajú v spolupráci s tamojšími miestnymi organizáciami Slovákov v znamení posilňovania spolupatričnosti, spoznávania života, tradícií daného regiónu i starostí navzájom, ako i výmeny skúseností. Delegácia XII. obvodu tentoraz zavítala do metropoly Slovákov v Maďarsku Békešskej Čaby.

BpXIIBC-02

Organizátor výletu, predseda samosprávy Michal Hrivnák vo svojom pozdravnom príspevku Čabänom uviedol, že neprišli náhodou do tohto významného mesta Slovákov v Maďarsku. Ich návštevu odôvodňuje predovšetkým skutočnosť, že dvanásty obvod hlavného mesta v spolupráci s čabianskymi Slovákmi uskutočnil už počas desaťročí početné akcie, medzi nimi dlhodobý program o uhorskom agrárnom politikovi, Slovákovi Ondrejovi Áchimovi L. Iniciátormi spomienkových slávností na počesť 90. výročia úmrtia a 130. výročia narodenia „čabianskeho slovenského gazdu“ r. 2001, s nadväznými konferenciami (Békešská Čaba, Slovenský Komlóš, Budapešť) boli čabianski Slováci v spolupráci so svojimi krajanmi Čabänmi, ktorí sa usadili v Budapešti v priebehu kolektivizácie maďarského poľnohospodárstva a industrializácie počas druhej polovice 20. storočia. Avšak projekt nadobudol novú náplň až vtedy, keď vďaka čabianskemu rodákovi, predsedovi národnostnej samosprávy XII. obvodu Jurajovi Vicziánovi si vytýčili za cieľ spoločné a dôstojné pripomenutie storočnice poslanca uhorského parlamentu, keďže tunajší Slováci už vtedy uskutočnili niekoľko podobných akcií v znamení odkrývania a pestovania kultúrnych tradícií Slovákov vôbec. Prípravy týchto spoločných osláv, za pomoci priateľov i historikov z radu väčšinového národa priniesli početné úspechy tak v rodnom meste jubilanta ako i v Budapešti a inde. Napríklad umiestnili dvojjazyčné pamätné tabule v reštaurácii Fiume v Békešskej Čabe i na Univerzite svätého Štefana v Gödöllő. Vyšlo viacero kníh na tému sedliackeho vodcu, medzi nimi štúdia Michala Hrivnáka Áchim a Slováci. Snáď najvýznamnejším segmentom tohto programu bolo odhalenie busty Ondreja Áchima L. v areáli zámku Vajdahunyad v Budapešti r. 2014, čo sa uskutočnilo v rámci štátnej slávnosti za prítomnosti podpredsedu maďarského parlamentu, veľvyslanca SR v Budapešti, vedúcich predstaviteľov mesta Békešská Čaba a ďalších významných verejných činiteľov Slovákov v Maďarsku i väčšinového národa. Odvtedy budapeštianski Slováci v spolupráci s Čabänmi každoročne usporadúvali slávnosť pri buste Ondreja Áchima L. spojenú s populárno-vedeckými podujatiami o živote i činnosti O. Áchima, tejto významnej postave spoločnej histórie dvoch národov.

BpXIIBC-03

Delegácia XII. obvodu Budapešti prišla záverom úspešného spoločného programu poďakovať sa za spoluprácu Čabänom, priniesla im odkaz tamojších Slovákov, že oni si tiež uctievajú a pestujú pamiatku významného rodáka Békešskej Čaby, predovšetkým vďaka jeho odvážnemu otvorenému postaveniu sa za svoj slovenský rod i materinský jazyk, čím môže byť vzorom všetkým Slovákom v Maďarsku, povedal na záver M. Hrivnák.

Ondriš Kiszely, pracovník Domu slovenskej kultúry pripravil Budapešťanom zaujímavý a poučný program, ktorý absolvovali za pomoci ich mladého agilného sprievodcu Benceho Püskiho. Po zoznámení sa s Domom slovenskej kultúry, jeho činnosťou, navštívili slovenský oblastný dom, absolvovali prehliadku mesta, uskutočnili prechádzku po brehu Kerešského kanála, tu sa dlhšie zdržali pri Áchimovej soche, diele Lászlóa Martona. Po spoločnom obede zašli k hrobu O. Áchima na cintoríne na Berénskej ceste, kde položili spoločný veniec.

Akciu podporila Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

(mh)

Foto: Bence Püski