luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Matica slovenská privítala delegáciu krajanov z Maďarska

Bp12MS-01

Úprimným prejavom vďaky i vzájomného porozumenia pozvaných a pozývajúcich býva nadviazanie agilnej vzájomnej spolupráce, ktorá spočíva nielen v obojstranných návštevách, ale i v intenzívnej spolupráci pri spoločných projektoch. Nie je to veľmi dávno, keď prozaik Michal Hrivnák, rodák zo Slovenského Komlóša, pozval na spomienkové podujatie venované 40. výročiu vydania almanachu Výhonky delegáciu Matice slovenskej do Budapešti.

Iskra kontaktu sa rozvíjala na kongrese matíc slovanských národov a slovanských inštitúcií pod gesciou Matice slovenskej v Martine. Michal Hrivnák prijal pozvanie hosťa ako prozaik v rámci Slovenskej jarimatičného kongresu. Nedávno sa opätovne obrátil na Maticu slovenskú so záujmom navštíviť jej podujatia, pozrieť si slovenskú rázovitú obec, navrhnúť i doriešiť viaceré možné spolupráce.

Matica slovenská na jeho návrh pripravila dvojdňový program, kde delegácia zložená zo vzácnych hostí, ktorými boli Michal Hrivnák a poslanci Slovenskej samosprávy XII. obvodu Budapešti Alfia Szin a lekár Ján Zsolnai, ktorí poctili svojou návštevou oblasť Očovej a Zvolenskej Slatiny. Delegácia sa tak stala súčasťou cyklu osláv, ktoré v roku 2020 pripravila Matica slovenská v rámci osláv 140. výročia narodenia M. R. Štefánika.

Hlavným programom bolo podujatie z názvom Pocta Štefánikovi, ktorému predchádzal exkurzný deň v Očovej. Za príjemného a veľmi odborného sprievodu pani Sojkovej a pani Odrobinovej, i za osobného interesu správcu remeselného dvora v Očovej, pána Holíka, delegácia navštívila remeselný dvor, pamätnú izbu Mateja Bela i katolícky kostol s ručne vyrezávaným dreveným oltárom. V predvečer podujatia vo Zvolenskej Slatine matičiari premietli unikátny film z dielne Matice slovenskejVizionári slovenskej slobody, ktorý vznikol v réžii i produkcii Matice slovenskej. Hlavných protagonistov vo filme stvárnili členovia divadelného odboru Matice slovenskej a záujmového odboru Mladej Matice, ktorí podali obdivuhodné herecké výkony. Po skončení filmu delegáciu srdečne privítal predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Nedeľné popoludnie bolo venované pamiatke M. R. Štefánika. Evanjelický kostol vo Zvolenskej Slatine zaplnili diváci hudobno-poetického pásma Juraja Sarvaša, ktoré umelecky dopĺňali vstupy sólistov Štátnej opery z Banskej Bystrice. Pred obecným úradom matičiari odhalili bustu M. R. Štefánika, ku ktorej krajanská delegácia položila kvety. Podľa slov prvého podpredsedu Matice slovenskej Mareka Hanusku sa busta na pôvodné miesto vrátila už tretí raz: „Spomienku na Štefánika komunisti tvrdo potláčali po celom Slovensku. Vo Zvolenskej Slatine si však ľudia zachovali jeho bronzovú bustu až do normalizácie, potom ju ukryli a po roku 1989 umiestnili do školy. Teraz sme ju vrátili späť pred obecný úrad.“Slávnostný program ukončila dramatizácia dejín v podaní hercov Mladej Matice, príhovory pozvaných a koncert speváka Martina Haricha.

Z pracovnej návštevy krajanov vzniklo niekoľko návrhov spoluprác. Ešte v lete 2020 delegáciu pozval predseda Matice slovenskej Marián Gešper na podujatie venované ukončeniu 2. svetovej vojny a 1. čs. zahraničnému odboju 1914 až 1920 do Vranova nad Topľou. Na jeseň činovníci Matice majú v pláne navštíviť Budapešť a okrem práce Matice slovenskej prezentovať i pripravovanú 4-jazyčnú publikáciu z matičného kongresu. Krajania prejavili záujem aj o premietanie filmu venovaného Štefánikovi z dielne Matice slovenskej v Budapešti, na čo im Matica slovenská dala jednoznačné odobrenie. V roku 2021 by radi mladí matičiari navštívili krajanov so zborovým spevom, alebo s divadelnými vystúpeniami.

Spoločné plány i tri dni na Slovensku zhodnotil vedúci krajanskej delegácie Michal Hrivnák v krátkej úvahe: „Bohatý program pripravený pre nás, exkurzia v Očovej, zoznámenie sa s jej históriou, kultúrnymi aktivitami, starostlivosť o pestovanie tradícií, najmä v oblasti ľudového umenia, ako i uctievanie historických osobností, najmä kult Mateja Bela. Vzdávanie pocty Štefánikovi medzi inými kultúrnymi programami na celoštátnej úrovni. No a výnimočný záujem obyvateľstva o tieto aktivity, aj napriek nepriaznivému počasiu preplnený kostol, stovky ľudí v daždi okolo sochy oslávenca. Srdečné privítanie všade, kde sme boli, starostlivosť Zuzany Pavelcovej, aby sa náš program, všetky naše želania maximálne naplnili, ústretovosť zo strany MS, čo nás najviac zaujalo, bola ponuka na spoluprácu, sľubovaná pomoc na uskutočnenie týchto plánov, rysujú sa kontúry bohatej, všestrannej spolupráce. Ibaže – či my ako obvodná samospráva dokážeme tieto možnosti využiť?“

Zuzana Pavelcová

Dotácie od Nadácie VPN ZSM

Podľa našich informácií sa Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti uchádzala o podporu na účasť na podujatí u Nadácie VPN ZSM. Ako nám povedal predseda samosprávy Michal Hrivnák, svojím príspevkom Nadácia pomohla, aby mohol poslanecký zbor voleného zboru svoje, po spoločenských zmenách prerušené kontakty s MS opäť obnoviť. V roku 2018 sa predseda Matice slovenskej aj s delegáciou organizácie zúčastnil sympózia usporiadaného pri príležitosti 40. výročia vydania antológie Výhonky v Budapešti. Vtedy sme sa dohodli na vzájomnom utvrdzovaní a rozširovaní kontaktov. V znamení tejto dohody novozvolený poslanecký zbor slovenskej samosprávy uskutočnil návštevu Matice slovenskej v Martine, so zámerom predstaviť sa, prehĺbiť spoluprácu s ňou, preskúmať možnosti nadviazania družobných stykov s jednou turčianskou lokalitou a pripraviť prezentáciu pamätnice 4. kongresu matíc slovanských národov. Podujatie plánujú slovenskí poslanci budapeštianskeho XII. obvodu uskutočniť za účasti matičných expertov na jeseň tohto roka v Budapešti. Ich snahou je predstaviť publikáciu čo možno najväčšiemu počtu peštianskych Slovákov, pričom zámerom a cieľom podujatia je rozširovaniehodnoverných poznatkov o Matici slovenskej, rozvíjania kontaktov s materskou krajinoua, v konečnom dôsledku, upevňovanie národného povedomia našich krajanov.Jesenná akcia je určená predovšetkým slovenským aktivistom, pedagógom, a všetkýmtým, ktorí majú o túto tému záujem, vrátane maďarských priateľov Slovákov v Maďarsku.

-et

Foto: autorka