luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň slovenskej kultúry v Segedíne

DenSlovSeg15-01

Spolok segedínskych Slovákov v spolupráci so slovenskou samosprávou mesta usporiadali 21. júna v evanjelickom kostole slávnosť tu žijúcej slovenskej národnosti.

Na podujatí sa okrem Slovákov v meste Slnka zúčastnili aj vedúci Odboru národnostných vzťahov Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik a predstavitelia komlóšskych Slovákov na čele s predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši Zuzanou Laukovou. Na slovenskej bohoslužbe slovo Božie zvestovala evanjelická farárka Alžbeta Nobiková zo Sarvaša. Vo svojej kázni zdôraznila dôležitosť pôvodu. „Korene síce siahajú ďaleko, ale predsa sme všetci boží národ. Nesmieme zabudnúť, skadiaľ sme prišli, odkiaľ pochádzame“.

DenSlovSeg15-02

Po bohoslužbe nasledovalo odovzdávanie vyznamenania Za segedínskych Slovákov. Slovenská samospráva v Segedíne ocenenie v tomto roku udelila Jurajovi Čirikovi za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť na poli slovenského verejného života.

Juraj Čirik pochádza z Ambrózky. Počas stredoškolských štúdií sa dostal do Segedína, kde dodnes pôsobí ako stredoškolský učiteľ matematiky a informatiky. Je hrdý na svoju slovenskosť, materinský jazyk, oduševnene pestuje slovenskú kultúru a aktívne sa zúčastňuje na kultúrno-spoločenskom živote mesta. Podľa svojich schopností a možností sa snaží pracovať v záujme segedínskej slovenskej pospolitosti a dodnes sa zúčastňuje na činnosti Spolku segedínskych Slovákov.

DenSlovSeg15-03

Vyznamenanie Jurajovi Čirikovi odovzdal predseda Segedínskej slovenskej samosprávy Tomáš Račko.

Juraj Čirik sa vo svojom príhovore poďakoval za ocenenie i úctu a vyjadril svoju radosť, že vďaka segedínskym Slovákom jeho spomienky na obdobie detstva mu pretrvávajú v pamäti. Je to pre neho poklad, z ktorého čerpá každý deň.

DenSlovSeg15-04

Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, v rámci ktorého vystúpil mandolínový súbor Tremolo zo Slovenského Komlóša pod vedením Márie Gyurkovicsovej Krcsmériovej. Najprv hrali slovenské ľudové piesne na počesť vyznamenaného. Program uzatvorili kyticou nestarnúcich melódií a svetoznámych skladieb rôzneho žánru.

Marianna Bajczerová

Foto: autorka