luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Publikácia Áchim a Slováci v Čabe

PrKAchimBC-01

Župná knižnica v Békešskej Čabe a Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku zorganizovali 12. novembra v Župnej knižnici v Békešskej Čabe stretnutie s autorom publikácie Áchim a Slováci Michalom Hrivnákom, spisovateľom, pedagógom, verejným činiteľom, novinárom a už po desaťročia kľúčovou postavou kultúrneho života budapeštianskych Slovákov, jedným z hlavných organizátorov osláv storočnice úmrtia čabianskeho agrárneho politika Ondreja L. Áchima.

Moderátorom tohto stretnutia bola ďalšia významná osobnosť - slovenský básnik a novinár Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm.

PrKAchimBC-02

Príjemné posedenie za prítomnosti generálneho konzula Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefana Daňa, známych slovenských literátov z Maďarska, Rumunska, Srbska, zo Slovenska i obdivovateľov čabianskeho rodáka Ondreja L. Áchima z jeho rodného mesta a študentov čabianskeho Slovenského gymnázia otvoril jeho obľúbený chrámový spev z Tranoscia v podaní čabianskeho ľudového spevokolu Orgován. Po pozdrave hostí zástupkyňou riaditeľky knižnice Anikó Lukoviczkou a predsedu Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Michala Lásika odzneli knižné úryvky z novovzniknutého diela, ktoré je napísané v slovenskom i maďarskom jazyku. Tie rozprúdili diskusiu v obidvoch jazykoch k osobnosti známeho politika. Sám autor poukázal na výnimočnosť Ondreja L. Áchima, významného politika, ktorého osobnosť je zjavne rozporuplná. Jeho kult je stále živý. Pre pravicu bol príliš ľavicový a pre ľavicu zase príliš pravicový, takže presne ho zaradiť do politickej orientácie je dosť ťažké. Hlavne jeho osobnosť vyvolávala veľké rozpory. Bol ako Dolná zem, kde po búrke o chvíľu vyjde slniečko. Môžeme ho považovať za človeka, ktorý predbehol svoju dobu. Bol za všeobecné volebné právo a zmenu feudálnych prežitkov, agrárnu reformu i demokratizáciu verejného života.

PrKAchimBC-03

Prítomní konštatovali, že hoci bol Ondrej L. Áchim maďarským politikom, vo všeobecnom zmysle slova to bol Slovák, a to je aj podstatou tejto knihy. Podľa autora Áchim nikdy nepovedal, že je Maďar. Bol dvojakej identity a ctil si väčšinový národ i ostatné národy. Na záver sa v mene zúčastnených zástupkyňa riaditeľky knižnice A. Lukoviczká poďakovala Michalovi Hrivnákovi. A autor prítomných potešil knihami, ktoré si mohli vziať, aby sa začítali do tohto výnimočného diela.

Ján Pitoňák

Foto: autor

Fotogalériu nájdete TU.

https://www.facebook.com/oslovma/posts/741861722579473

Ondrej L. Áchim a Slováci

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1187-z-novej-knihy-michala-hrivnaka-achim-a-slovaci
Dedičstvo sedliackeho kráľa Ondreja L. Áchima
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/552-dedistvo-sedliackeho-kraa-ondreja-l-achima
V dolnozemskom prachu sa ukryť nemôžem
Moji otcovia prišli na zablatených vozoch, hrkotala s nimi budúcnosť... - Nesieme handričky, červené vlčie maky, zástavy Ondreja L. Áchima.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1239-estera-m-molnarova-sedliacky-apolon
Kladenie vencov pri buste Ondreja L. Áchima
26. marca 2015 v Mestskom sade v Budapešti
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/aktuality/376-kladenie-vencov-pri-buste-ondreja-l-achima