luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Hevešskí a novohradskí Slováci oslavovali

RegSalg15-01

Sedím v jednej šalgótarjánskej kaviarni. Otvoria sa dvere a počujem slovenskú reč. Čašníčka po kontrole občianskeho preukazu obslúži mladých. Potom sa mi prizná, že by aj ona chcela vedieť po slovensky, lebo pôvodom má slovenské korene. A zaujíma sa o podujatie, ktoré sa onedlho bude konať v divadelnej sále Osvetového strediska a konferenčného centra A. Józsefa.

Galaprogram 12. Regionálneho slovenského dňa skrášlilo snehom pokryté prekrásne vyzdobené námestie a adventný trh. Záujemcovia si mohli pochutnať na varenom víne, či sladkostiach, prežívať skutočnú vianočnú náladu. V rámci podujatia, ktorého organizátormi boli Slovenská samospráva Novohradskej župy, Združenie novohradských a hevešských Slovákov (ZNHS), Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne a ktoré finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku - Slovenské regionálne kultúrne stredisko vo Veňarci, sa každoročne odovzdáva vyznamenanie Na pamiatku Anny Hugyeczovej z Veňarca. Týmto vyznamenaním sú odmenení aktivisti, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju slovenského národnostného života hevešských a novohradských Slovákov. Prestížnu cenu ZNHS a Slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne tvorí diplom, keramický obraz znázorňujúci rozmarín a strieborný prsteň.

Po piesni „Daj Boh šťastia” podujatie otvoril predseda novohradskej župnej slovenskej národnostnej samosprávy Ladislav Faludi. Potom vo svojom slávnostnom príhovore predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková vyzdvihla dôležitosť školského národnostného systému. Zdôraznila, že CSSM pracuje na tom, aby zefektívnila slovenskú výchovu a vzdelávanie v Maďarsku.

RegSalg15-02

V nasledujúcej časti programu predsedníčka ZNHS Terézia Nedeliczká, predsedníčka veňareckej slovenskej samosprávy Ruženka Komjáthiová a predseda Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgótarjáne Ferdinand Egyed predstavili vyznamenaných: Zuzanu Kmeťovú rod. Králikovú z Bíru a uznávaného fotografa a predsedu Spolku šalgótarjánskych Slovákov a ich priateľov zo Šalgótarjánu Józsefa Homogu.

Po pôsobivej hre citaristu Alexandra Szőkeho predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková hovorila o živote a odkaze Ľudovíta Štúra, jedného z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

V druhej časti programu vystúpil 40-ročný folklórny súbor Podpoľanec z Detvy, ktorý na javisku zatancoval ľudové tance z ich regiónu. Na vzniku folklórneho súboru sa spolupodieľala aj R. Egyedová Baráneková. Z bývalého folklórneho krúžku sa stal jeden z najlepších súborov na Slovensku. Počas svojho pôsobenia sa súbor zúčastnil na okolo 800 rôznych vystúpeniach, zorganizoval 45 zahraničných umeleckých zájazdov v 16 krajinách sveta, pýši sa mnohými cenami.

RegSalg15-03

Po strhujúcom kultúrnom programe organizátori jubilujúci FS Podpoľanec prekvapili čokoládovou tortou. Naostatok predstavitelia novohradských a hevešských národnostných obcí účinkujúcich zaplavili kyticami.

XII. Slovenský regionálny deň pokračoval vo veľkej hale, kde boli nachystané sladké dobroty, ktoré napiekli vďačné účastníčky prekrásneho podujatia. Záujemcovia si mohli pozrieť aj výstavu o Ľudovítovi Štúrovi a prenádhernú výstavu vyšívaných ručníkov zo zbierky Zuzany Bánovej z Guty. Organizátori aj v tomto roku potvrdili, že novohradskí a hevešskí Slováci sú právom hrdí na svoje korene a záleží im na tom, aby odkazy predkov sa nestratili v útrobách času.

Atila Rusnák

Foto: József Homoga

Zuzana Kmetyová, rodená Králiková sa narodila 30. decembra v roku 1949 v Bíri.

Základnú školu skončila v rodnej obci v roku 1964, potom pracovala niekoľko rokov v Berceli.

RegSalg15-04

V roku 1968 sa vydala za Michala Kmetya a narodili sa im dvaja synovia Michal a Gábor. Neskôr sa zamestnala v materskej škole v Bíri ako vychovávateľka a popri práci absolvovala aj ďalšiu školu, aby sa zdokonalila vo svojej profesii. Už v tom čase sa snažila zachovávať a pestovať slovenské tradície. Pochádza zo slovenskej rodiny a rodičia ju vychovali v tomto duchu. Používanie slovenského jazyka bolo a je pre ňu samozrejmou vecou. Vždy bola hrdá na svoj slovenský pôvod.

Od mladosti sa snažila ukázať hodnoty domácej slovenskej kultúry na rôznych súťažiach a prehliadkach. Od samého vzniku slovenskej národnostnej samosprávy sa aktívne zúčastňuje na jej práci, pomáha vo všetkom. Od roku 2006 je aj jej členkou.

Zaslúžila sa o nadviazanie priateľských kontaktov s družobnou dedinou zo Slovenska. Chráni a opatruje ľudový kroj obce.

Slováci žijúci v Bíri si ctia a uznávajú jej činnosť a úsilie, ktoré vykonáva v prospech zachovania slovenských hodnôt a tradícií.

 ***

Ďalším nositeľom vyznamenania „Na pamiatku Anny Hudeczovej“ je člen Zväzu maďarských umeleckých fotografov (ZMUF), ako aj Medzinárodného zväzu umeleckých fotografov (AFIAP), nositeľ Zlatého diplomu ZMUF József Homoga.

RegSalg15-05

Narodil sa v chudobnej rodine ako piate dieťa. V pätnástich rokoch už pacoval, študoval diaľkovo, popri zamestnaní. Pracoval ako účtovník, hlavný účtovník a 10 rokov pred odchodom do dôchodku bol výkonným riaditeľom jednej spoločnosti. Na Slovensko chodí na dovolenky a na turistiku už viac ako 50 rokov. Funkciu predsedu Klubu fotografov Novohradskej župy zastáva už 33 rokov. Od svojho zvolenia do tejto funkcie kladie veľký dôraz na úzku spoluprácu s klubmi fotografov a osobne s fotografmi na Slovensku. Nadviazali za tú dobu priateľské kontakty s klubmi fotografov a s ich členmi v rôznych mestách na Slovensku (napr. Banská Bystrica, Brezno, Fiľakovo, Ružomberok atď.). Vzájomne si usporiadali výstavy, vďaka čomu József Homoga mohol vystaviť svoje diela okrem spomínaných miest aj v Liptovskej Tepličke v Banskej Bystrici dokonca aj dvakrát. Ich priatelia, fotografi na Slovensku im pomáhali pri organizovaní výletov do takých oblastí Slovenska, akou je napr. Vrátna dolina, Vysoké Tatry, Slovenský raj a iné. So svojou manželkou už osem rokov aktívne sa podieľajú na práci Kruhu Slovákov a ich priateľov v župnom sídle, ktorý bol založený z iniciatívy Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgótarjáne. Od marca roku 2012 je predsedom tohto priateľského kruhu, v ktorom aktívne plánuje, organizuje a realizuje rôzne aktivity. Už štvrtý rok je organizátorom a moderátorom tematickej súťaže „Kto čo vie o Slovákoch, o Slovensku?“ za účasti rôznych občianskych organizácií. V roku 2013 vydala Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy album v jeho redigovaní, s jeho fotografiami z 25 slovenských obcí HevešskejNovohradskej župy s názvom „To sme my – Mi ezek vagyunk”. Na Novohradskom národnostnom stretnutí v Banke sa už viac rokov spolu so svojimi kolegami z klubu fotografov aktívne podieľa na realizácii krásnych výstav fotografií s rôznymi témami. Životným krédom J. Homogu je: prostredníctvom umenia spoznávať život, históriu, kultúru Slovákov tak v Maďarsku, ako aj na Slovensku, zároveň tieto poznatky odovzdávať väčšinovému národu a pričiniť sa o priateľské spolunažívanie oboch národov. Práve pre uvedené aktivity, pre jeho presvedčenie a oduševnenie mu udelili vyznamenanie „Na pamiatku Anny Hudeczovej“.