luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Dôležité je, že sme spolu“

KlubPriaSk15-01

Výročná schôdza Kruhu priateľov Slovenského Komlóša v Budapešti

Kruh priateľov Slovenského Komlóša v Budapešti zorganizoval svoje posledné podujatie v roku 2015 začiatkom decembra v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti.

O činnosti kruhu v roku 2015 referovala jeho predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková. Kruh priateľov Slovenského Komlóša na začiatku roka podpísal zmluvu o spolupráci s viacerými slovenskými obvodnými samosprávami v Budapešti, konkrétne so samosprávami II., VI., XII. a XIV. obvodu a so slovenskou samosprávou v Malej Tarči.

Hoci minulý rok nemal veľa podujatí, jeho členovia sa aktívne zúčastnili na slovenských programoch v Budapešti, na podujatiach v Slovenskom Komlóši a na akciách Slovenského inštitútu v Budapešti, s ktorým taktiež spolupracujú už niekoľko rokov.

V marci sa konalo jarné verejné zasadnutie Kruhu. V lete so Slovákmi v Malej Tarči zorganizoval spoločné varenie typického komlóšskeho jedla – kapusty s baraninou, a následne tanečný dom. Uskutočnila sa aj beseda so známou herečkou, rodenou Komlóšankou, Zuzanou Gyurkovicsovou. Najväčším projektom Kruhu priateľov Slovenského Komlóša bola výstava Tri mesiace lásky, ktorú predstavili publiku v Slovenskom Komlóši na jeseň. Výstava pozostáva z archívnych fotografií z roku 1949, keď obyvatelia Slovenského Komlóša privítali 155 gréckych detí, ktoré evakuovali pred hrôzami gréckej občianskej vojny. Projekt sa teší takému veľkému záujmu, že v tomto roku ho predstavia aj segedínskym Slovákom a gréckym komunitám aj v Grécku.

KlubPriaSk15-02

Čo sa týka roku 2016, členovia už majú niekoľko nápadov a plánov. Predovšetkým sa chystajú na významné jubileum: Slovenský Komlóš v tomto roku oslavuje 270. výročie znovuzaloženia mesta. Pri tejto príležitosti predsedníctvo Kruhu sa rozhodlo popularizovať mesto Slovenský Komlóš v Budapešti. Plánujú spolupracovať s komlóšskými občianskymi organizáciami, dychovým orchestrom, Organizáciou za turizmus v Slovenskom Komlóši a slovenskými obvodnými samosprávami v Budapešti. V tomto duchu pátrajú aj po histórii komlóšskej rodiny Rudnyánszkych, a chcú podporovať slávnosti zorganizované k tomuto jubileu v Slovenskom Komlóši.

Ďalším plánom je návšteva slovenskej komunity žijúcej v Srbsku spolu so segedínskymi Slovákmi a nadviazanie kontaktu s komlóšskymi presídlencami žijúcimi na Slovensku.

V nasledujúcom bode členovia Kruhu rozhodli o tom, že bankovým kontom organizácie bude disponovať vždy predseda a od roku 2016 sa budú snažiť doplniť svoje financie zo súbehových zdrojov.

KlubPriaSk15-03

Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program. Kruh priateľov Slovenského Komlóša v novembri roku 2015 oslavoval 30. výročie jeho založenia. Predsedníctvo Kruhu deň pred slávnostnou schôdzou položilo vence na hrob prvého predsedu. Začiatky a príbeh Kruhu až dodnes pripomenul dlhodobý člen a podpredseda Ján Karkalik. Organizáciu založili 3. novembra 1985 za účasti 300 ľudí v budove komlóšskych maloroľníkov, jeho prvým predsedom bol Mihály Tóth a na prvom zozname členov figurovalo 128 mien. Dnes má Kruh takmer o polovicu menej, asi 80 členov, k tejto komunite sa pravidelne pridávajú aj manželia, manželky členov a tí, ktorí žili len krátky čas v Slovenskom Komlóši, ale mesto im prirástlo k srdcu. V programovom repertoári Kruhu už od začiatku sú populárno-vedecké prednášky, gastronomické podujatia, ale ako J. Karkalik vyzdvihol, najdôležitejšie je vždy to, že sú spolu. Cieľom Kruhu do budúcnosti je však oslovenie a prilákanie mladých Komlóšanov žijúcich v hlavnom meste.

KlubPriaSk15-04

Vyvrcholením programu bolo otvorenie výstavy Tri mesiace lásky v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti. Prítomní boli aj reprezentanti gréckej komunity v Maďarsku a niekoľko z detí, o ktoré sa starali Komlóšania v roku 1949. Niektorí členovia Kruhu spoznali na fotografiách aj svojich predkov.

(kan)

Foto: autorka