luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vytrvali aj v najťažších rokoch baníctva

SaSapDyc-01

95 rokov Šarišápskej baníckej dychovky

V dorogskej uhoľnej panve je viacero dedín, kde si baníci založili dychovky a svojou hudbou spestrili, resp. spestrujú kultúrny život svojich obcí dodnes. Takou je aj Šarišápska banícka dychovka, ktorá sa v roku 2015 dožila 95. výročia svojho založenia. Kapela vychovala rad vynikajúcich hudobníkov, ktorí pokračujú buď v rámci nej, alebo v hudobných formáciách v niektorej z okolitých slovenských alebo nemeckých obcí. Šarišápska dychovka vždy mala a dodnes má popredné miesto v rade týchto kolektívov.

Tomuto významnému jubileu venovali spomienkovú slávnosť koncom novembra v Kultúrnom dome v Šarišápe, na ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavých detailov z histórie tohto kultúrneho telesa a vypočuli si ukážky z pestrofarebného repertoáru kapely. Dychovku založil v roku 1920 farár Jozef Erdősi a z jej zbormajstrov a dirigentov by sme mohli vyzdvihnúť činnosť a tvorbu Jána Malárika st., Jána Zdošeka, Jána Malárika ml. a súčasného vedúceho kolektívu Bálinta Drágu. Ako odznelo aj na spomienkových oslavách, začiatky neboli ľahké. Hudobníci nemali k dispozícii noty, sami si ich zapisovali rukou, napriek tomu mali nespočetné vystúpenia na rôznych podujatiach, či už na báloch, ale aj na pohreboch. Spomienka na zosnulých zbormajstrov v obci je dodnes živá, ich pamiatka sa teší veľkej úcte. Ján Malárik st. zanechal po sebe dve kompletné zbierky nôt, skladby z nich dychovka má dodnes v repertoári, dokonca jednu celú jeho zbierku z päťdesiatych rokov šarišápski muzikanti používajú dodnes. K tomu však treba dodať, že prepisovanie jednej noty trvá 1,5-2 hodiny práce. Ján Malárik st. a Ján Malárik ml., ktorí spolu stáli na čele kolektívu 45 rokov, venovali až 4000 brigádnických hodín prepisovaniu nôt. Ján Zdošek bol zbormajstrom dychovky v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a traduje sa o ňom, že keď navštívil miestnu školu, aby zabezpečil dorast pre kapelu, pozrel sa na žiaka a podľa tvaru jeho úst ihneď mu aj povedal, na akom hudobnom nástroji bude hrať. Vybral vtedy 24 žiačikov, z ktorých viac ako desiati potrvali v dychovke viac, než dvadsať rokov, jedným z nich je súčasný zbormajster Bálint Drága.

SaSapDyc-02

Šarišápski hudobníci na oslavách svojich narodenín početnému obecenstvu hrali skladby zo všetkých etáp svojho pôsobenia. Slovenskú skladbu, ktorú kedysi často dávali aj v Slovenskom rozhlase s názvom „Letelo vtáča nad nami…” zaspievali členky miestneho pávieho krúžku Anna Baumštarková a Anna Jurášeková. Pri ďalších slovenských ľudových piesňach (Pod tým naším okenečkom…, Nebola som veselá…, Sedemdesiat sukien mala…atď.), okrem členov spomínaného speváckeho zboru, sa do spevu pustili aj početní hostia v radoch obecenstva. Hudobníci následne v rôznych blokoch prezentovali svoje umenie aj zahratím skladieb vážnej hudby, resp. skladieb k filmom, ale aj populárnych melódií, ktoré mladú generáciu kedysi priťahovali na tanečný parket (čača, rumba, samba atď.).

Po úspešnom programe nasledoval nespočetný rad gratulácií. V mene organizátorov, Obecnej samosprávy a Slovenskej národnostnej samosprávy popriali veľa zdravia do ďalších rokov práce starosta Karol Kollár a predsedníčka slovenského voleného zboru Katarína Huberová Kisgyőriová. Prianie členov pávieho krúžku „spievať ešte minimálne 95 rokov na melódie dychovky“ tlmočila oslávencom A. Baumštarková. Do Šarišápu v tento slávnostný deň zavítali aj predstavitelia spriatelených kapiel a hudobných organizácií, aby zablahoželali kolektívu. Z blízkeho slovenského Moďoróšu prišiel Pavol Hévizi už aj preto, lebo kedysi on sám hral niekoľko rokov v šarišápskej dychovke. V mene Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zagratulovala muzikantom predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková a zároveň sa im poďakovala za to, že sa mohla v Šarišápe cítiť ako doma, a to nielen preto, lebo počula slovenské piesne, ktoré aj sama dobre pozná, ale aj preto, lebo v jej rodnom meste tiež úspešne funguje dychovka a počas jej vystúpení je vždy preplnený kultúrny dom, alebo kostol. Popriala im, aby ešte dlho mohli rozdávať obecenstvu radosť, ktorú majú oni zo spoločnej hudby.

SaSapDyc-03

V podobnom duchu zablahoželala jubilujúcej dychovke aj predsedníčka Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Marta Demjénová, ktorá zdôraznila, že bez hudby tejto dychovky by bol svet oveľa chudobnejší a s radosťou konštatovala, že v radoch hudobníkov je v hojnom počte zastúpená aj mladá generácia. Predseda Zväzu dychovej hudby a skupín mažoretiek (ZDHSM) Ferenc Szabó si zaspomínal, že ako člen pionierskej dychovky vždy túžil po tom, aby mohol mať takú uniformu, akú mali členovia šarišápskej dychovky. Zároveň uznanlivo hovoril o ich práci preto, lebo väčšina z nich, ako aj vedenia baníckych obcí, vytrvali aj v časoch, keď sa zatvárali bane a ani dychovky to nemali ľahké. Pri príležitosti vzácneho jubilea predseda zväzu udelil Šarišápskej baníckej dychovke za „prácu, vykonanú v záujme popularizovania maďarskej a slovenskej národnostnej dychovej hudby“ Pamätný diplom ZDHSM. Ďalším prekvapením večera bolo, že za dlhoročnú odbornú prácu v dychovke, ako aj za činnosť vykonanú v záujme kolektívu ZDHSM udelil Pamätný diplom aj hudobníkovi Jánovi Vitekovi, čo je o to vzácnejšie, že zväz dychových kapiel zriedkakedy udeľuje ocenenia jednotlivcom. Na slávnosti, ktorú podporili aj Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župyRegionálne centrum Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Mlynkoch, spoluúčinkovali miestny Spevácky zbor sv. Štefana s dirigentom Jánom Jurášekom, ako aj Slovenská tanečná skupina miestnej školy, ktorá na známe melódie dychovky zatancovala tradičné polky.

SaSapDyc-04

CsL

Foto: csl