luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Hrádok

LiHradLF-01

Na pozvanie primátora mesta Liptovský Hrádok Branislava Trégera sa zástupcovia Slovenskej samosprávy Budapešti zúčastnili na oslavách 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Hrádok.

Oslavy sa konali v dňoch 9. až 11. septembra na priestranstve pri Hrade a Kaštieli v Liptovskom Hrádku. Veľkolepý program bol venovaný všetkým vekovým kategóriám a organizátorom skutočne žičilo aj počasie. Po celý čas prekrásne svietilo slnko a bolo príjemne teplo.

LiHradLF-02

Na slávnostnom zasadaní Mestského zastupiteľstva usporiadanom v priestoroch hotela Chateau GrandCastle v Liptovskom Hrádku privítal čestných hostí primátor, ktorý mal zároveň krátku prednášku o histórii mesta spestrenú dobovými fotografiami. Dozvedeli sme sa, že na území dnešného mesta dal na začiatku 14. storočia, pri sútoku Belej a Váhu, pod výbežkami Nízkych Tatier, zvolenský župan magister Donč postaviť gotický kamenný hrad na nevysokej vápencovej skale. Hrad obkolesili vodnou priekopou, ktorá sa zachovala v podobe jazierka dodnes. Hrad počas celej svojej histórie menil majiteľov. Najdlhšie ho vlastnila Magdaléna Zai v 18. storočí, ktorá ho dala prebudovať v renesančnom štýle, no ku koncu tohto storočia úplne spustol. V súčasnosti patrí Dagmar Machovej, ktorá začiatkom nášho tisícročia sa pustila do rekonštrukčných prác a svojou odhodlanosťou a húževnatosťou dosiahla, že dnes je hrad krajší ako hocikedy doteraz. Prebudovala ho na hotel na najvyššej úrovni, ale s útulnou rodinnou atmosférou, perfektnou kuchyňou a úslužným, milým a profesionálnym personálom. Pani Dagmar v sprievode svojho psa Dia nám ukázala všetky hradné priestory, ale predtým nám porozprávala, ako začínala a ako sa jej podarilo dosiahnuť dnešnú podobu hradu. Práce je ešte dosť, ale kto sa raz vyberie na Liptov, ten by sa určite mal zastaviť aj na Hrade v Liptovskom Hrádku.

LiHradLF-03

Po zasadaní pokračovali oslavy pri jazierku, s krstom kníh a symbolickým odovzdaním historických artefaktov Hrádočanom. Súčasťou ceremoniálu bola aj historická fikcia boja medzi kurucmi a labancami. Po víťazstve kurucov sa dobový sprievod a hostia presunuli k javisku, na ktorom sa počas troch dní konali rôzne kultúrne programy. Na ich úvod však Hrádočanov privítali čestní hostia, ako prvý, rodák z Liptova, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, po ňom nasledovali starostovia partnerských miest a za celú slovenskú Budapešť sa prítomným prihovoril zástupca predsedníčky SSB Pavol Beňo, ktorý vyzdvihol zásluhy Slovenskej samosprávy VI. obvodu, pretože jej iniciatíva našla priaznivú odozvu z Liptovského Hrádku, z mestskej časti Dovalovo na zachovanie pamiatky Jána Nepomuka Bobuľu. Ako povedal, „pred 100 rokmi odišli z Liptova do Pešti pracovití ľudia a z bežných robotníkov, murárov, tesárov sa vypracovali na uznávaných občanov, ktorí spočiatku budovali Budapešť vlastnými rukami a neskôr prispievali na jej zveľaďovanie aj intelektuálnou prácou. Priateľstvo s tunajšími pracovitými ľuďmi nám pomáha aj pri zachovávaní našej identity a sme hrdí na dosiahnuté výsledky.“

LiHradLF-04

Okrem toho, že sme sa zúčastnili na miestnych kultúrnych programoch, navštívili sme aj blízke okolie. Po celý čas nás sprevádzala niekdajšia poslankyňa za mestskú časť Dovalovo, v súčasnosti aktivistka Zdenka Jurčová, ktorá obhajuje a presadzuje záujmy tejto štvrte. Vďaka jej aktivite nás v tomto roku na oslavách sviatku sv. Cyrila a Metoda v Zalavári bolo viac o priateľov z Dovalova a Liptovského Hrádku, za čo sme sa boli poďakovať aj pánu farárovi Marcelovi Matavovi, pôsobiacemu v kostole Navštívenia Panny Márie. Kostol sv. Martina v Dovalove, rodný dom Jána Nepomuka Bobuľu, rodný dom slávneho sochára Alojza Štróbla, rodáka z liptovskej dedinky Kráľova Lehota, prestavaný neskôr na letnú vilu, Štrbské pleso a Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, v ktorom práve prebiehali oslavy dňa sv. Huberta, patróna poľovníkov – to všetko sme si ešte na Slovensku stihli pozrieť v rámci osláv v Liptovskom Hrádku.

ĽF

Foto: autorka