luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Terezínske hody

TerezHody-01

V deň svätej Terézie a v sobotu pred ňou, 14. a 15. októbra sa v mestskej časti v VI. obvode Budapešti, v Terezíne, nazvanej po kráľovnej Márii Terézii, konali tradičné Terezínske hody.

V okolí samosprávy obvodu prebiehalo množstvo kultúrnych programov, vystúpení, výstav, detských zamestnaní. Dopoludnia sa konala slávnostná sv. omša vo Farskom kostole sv. Terezy z Avily, na ktorej sa zúčastnili nielen miestne známe osobnosti, ale aj členovia Slovenskej národnostnej samosprávy pod vedením predsedu Ladislava Petra, aby pomohli procesu nadviazania priateľských vzťahov a vzájomnému spoznaniu reprezentantov tejto mestskej časti a budúceho družobného mesta Liptovský Hrádok pod vedením viceprimátora Jána Galváneka.

TerezHody-02

Hostia zo Slovenska spoločne s miestnym voleným zborom položili veniec k pamätnej tabuli katolíckeho kňaza, spisovateľa, dramatika a publicistu Jána Palárika a opáta, farára, vydavateľa prvých slovenských novín v Budapešti Šimona Klempu vo Farskom kostole. Po dni strávenom na Terezínskych hodoch si zaspomínali aj na čestného občana Terezína Jána Nepomuka Bobulu, rodáka z Dovalova, ktoré je súčasťou Liptovského Hrádku, a rovnako uložili veniec pri jeho pamätnej tabuli na Bobulovom paláci na Andrássyho triede v Budapešti.

TerezHody-03

TerezHody-04

-etre-

Foto: autorka