luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Šarišápsky hájik...

Sarisa45-01

Jubileum Slovenského pávieho krúžku

V polovici novembra v kruhu svojich priaznivcov, priateľov a početných gratulantov oslávil Páví krúžok v Šarišápe 45. výročie svojho založenia. V galaprograme s veľkým úspechom vystúpili s dvojjazyčným programom miestni škôlkari, ako aj tanečné skupiny žiakov nižšieho a vyššieho stupňa základnej školy so slovenskými ľudovými tancami. Malí škôlkari prekvapili spevákov a odovzdali im krásne ruže. Na úvod programu vedúca jubilujúceho kolektívu Anna Baumštarková zhrnula uplynulé desaťročia, ktoré poznačili vystúpenia nielen na domácom javisku, ale aj v okolitých obciach, resp. v iných kútoch župy, alebo krajiny, ba aj na Slovensku, najčastejšie v družobnom meste Handlová, kam sa presídlilo veľa Slovákov zo Šarišápu, ale aj na folklórnych slávnostiach v Detve, či v Heľpe a tiež v iných obciach a mestách. Následne zapálením kahančeka si menovite pripomenuli tých členov zboru, ktorí už nemôžu s nimi spievať. Prekvapením slávnostného galaprogramu bol sólový spev siedmaka Gergőa Vargu v rámci bloku pávieho krúžku.

Sarisa45-02

Práve takému odovzdávaniu kultúrneho dedičstva popriala ešte veľa energie a vytrvalosti jubilujúcemu zboru aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, ktorá pri príležitosti vzácneho výročia zavítala medzi šarišápskych Slovákov a ich hostí. Význam a dôležitosť činnosti pávieho krúžku v zachovávaní slovenských tradícií obce zdôraznila vo svojom slávnostnom prejave aj predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Katarína Huberová Kisgyőriová. Zároveň vyzdvihla osobnosti, ktoré sa pričinili o pretrvanie tohto kolektívu. Spomeňme z nich harmonikára Jána Kanovszkého, ktorý sa už dlhé roky stará o hudobný sprievod spevákov a vytvára vynikajúcu atmosféru nielen na samotných vystúpeniach, ale aj na skúškach, resp. po vystúpeniach.

Sarisa45-03

„Štyridsaťpäť rokov dokazuje, aké je dôležité zachovanie kultúry našich predkov, rodičov a starých rodičov. Počas niekoľkých desaťročí vytvorili neuveriteľné hodnoty. V repertoári okrem klasických ľudových piesní majú aj tematické piesne, napríklad oberačkové, regrútske a samozrejme aj banícke...“ – povedala predsedníčka miestneho slovenského zboru. So sakrálnymi piesňami zablahoželal kolektívu aj Cirkevný zbor sv. Štefana miestnej katolíckej fary. V ďalšej časti programu známa, čoskoro storočná Šarišápska banícka dychovka tiež potešila obecenstvo populárnymi slovenskými melódiami. Na záver jubilejného programu nasledovali gratulácie, pestovateľom slovenských ľudových piesní zablahoželali nielen predstavitelia rôznych orgánov, organizácií a partnerských kolektívov, ale aj delegácie z okolitých, spriatelených slovenských obcí.

Sarisa45-04

V mene Združenia pilíšskych slovenských obcí im veľa úspechov popriala jeho predsedníčka Marta Demjénová a v podobnom duchu sa vyjadrili aj vedúci delegácií slovenských komunít z Čívu, Kestúca a z Moďoróšu. Záver patril domácim, narodeninovú tortu aj s obrovskou fľašou sektu v mene vedenia obce odovzdal pestovateľom slovenského folklóru starosta Šarišápu Karol Kollár.

Cs. Lampert

Foto: autor