luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nové vedenie v Kultúrnom spolku sarvašských Slovákov Vernosť

NovVedVernost18-01

Kultúrny spolok sarvašských Slovákov Vernosť hodnotil 19. februára svoju celoročnú činnosť v roku 2017.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 62 členov spolku. Dva týždne pred VZ mali členovia spolku možnosť navrhnúť kandidátov. Predsedníčka spolku Zlatica Lišková všetkých prítomných privítala a poďakovala sa za hojnú účasť na VZ. Podpredsedníčka spolku Margita Kmotriczová po voľbe zapisovateľky Evy Janšíkovej dala odhlasovať rokovací poriadok. Predsedníčka spolku pomocou premietaných záberov zhodnotila činnosť spolku v uplynulom roku.

...

Zlatica Lišková

Foto: autorka

Celý príspevok a menoslov nového vedenia spolku si môžete prečítať v 11. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 15. marca.

Oplatí sa nás predplatiť.

NovVedVernost18-02

NovVedVernost18-03

NovVedVernost18-04