luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

VZ, pozdrav žien a divadlo pre dôchodcov

VZKSD18-01

Tradičný pozdrav žien a Valné zhromaždenie Klubu slovenských dôchodcov (VZ KSD) pri Slovenskej samospráve Budapešti sa uskutočnil 8. marca v divadelnej sále v sídle SSB.

Na VZ členovia spolku prerokovali a schválili minuloročný program, hlásenie o hospodárení a zvolili nominačný výbor na budúcoročné voľby vedenia KSD.

Po oficiálnom programe nasledoval pozdrav žien, keď muži odovzdali krásne kvety a čokolády prítomným ženám, aby potom spoločne sledovali najnovšiu hru ochotníckej zložky Slovenského divadla Vertigo. Predstavenie Nízkotučný život sledovali členovia Klubu dôchodcov a záujemcovia z hlavného mesta s radosťou.

...

(ef)

Foto: autorka

Celý príspevok nájdete v jednom z ďalších čísel Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.

VZKSD18-02

VZKSD18-03

VZKSD18-04