luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Národnostný deň v Senváclave

SenvJulN-01

Slovenská samospráva v Senváclave v poslednú júnovú sobotu usporiadala svoj tradičný Národnostný deň netradične, veď tentoraz mal nielen regionálny, ale aj multikultúrny či interetnický ráz.

Samotní účinkujúci pestrého programu prišli z desiatich lokalít, najmä Slováci, Maďari, ale aj Nemci. Hostia z blízkych i vzdialenejších obcí sa zhromaždili na priestranstve niekdajšieho futbalového ihriska, kde sa im na úvod prihovoril predseda hostiteľskej samosprávy. Rudolf Fraňo stručne oboznámil prítomných s krátkou históriou tejto podpilíšskej obce.

SenvJulN-02

Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku zastupoval podpredseda František Zelman, ktorý spolu s početnými záujemcami absolvoval zaujímavú vlastivednú prechádzku so zastávkami na cintoríne, kostole, pri tabuli na pamiatku stretnutia pápežského vyslanca Gentila a Matúša Čáka v roku 1308, no a v neposlednom rade pri pamätníku slovenských znovuzakladateľov dediny a napokon v Slovenskom dome.

SenvJulN-03

Hostí tu čakali maľby vedúcej miestneho spevokol Nezábudka Margity Elšíkovej a prezentácia desiatok publikácií R. Fraňa. Mierne unavení „vandrovníci“ sa potom na športovom ihrisku posilnili výdatným bravčovým a baraním gulášom, aby im potom už nič neodvádzalo pozornosť od skvelého trojjazyčného kultúrneho programu, ktorý rozbehli miestni škôlkari a spoločné vystúpenie Výborníkov zo Štúrova a Pilíšskej rodinky z Mlynkov.

SenvJulN-04

Po senváclavskej Nezábudke nasledovali nemeckí speváci z Budakalászu, recitátorka Katarína Botošová z Kóšpallagu, ľudoví speváci z pilíšskych obcí SantovČív, no a nemohli chýbať ani mladí tanečníci z Pilíšskej Čaby a menej mladí speváci z Pomázu. O výbornú náladu do neskorých večerných hodín sa postarala kapela Montana.

(-l)

Foto: Imrich Fuhl

 

Fotogaléria