luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Tanečný tábor u Tirpákov alebo „Sárga uborkának, zelený list má...“

TanecTab18-01

Osvetové oddelenie Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) už tradične, hneď po skončení školského roka organizuje Celoštátny slovenský národopisný a tanečný tábor.

V tomto roku sme ho zorganizovali 18.-23. júna v Níreďháze s podporou Ministerstva ľudských zdrojov. „Viete, prečo volajú tu žijúcich ľudí Tirpákmi?” opýtala sa hneď po príchode komlóšskych detí do tábora Božka Spišáková. Čakali sme ich s učiteľkou slovenčiny z budapeštianskej slovenskej školy Beatrix Hruškovou a so skupinou detí z Dunaeďházu, Mlynkov a z Rákoškerestúru. Cieľom nášho tábora je, aby si deti osvojili tance danej obce alebo regiónu, samozrejme, aj to, ako sa sem dostali Slováci, akým spôsobom tu žili, alebo čím sa zaoberali. Tieto informácie, hlavne od miestnych odborníkov, s ktorými sme pracovali počas celého týždňa, im pomôžu získať celkový obraz o vývine tanečnej kultúry.

...

Katarína Karkušová

Foto: autorka

Celý príspevok nájdete v jednom z ďalších čísel Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.

TanecTab18-02

TanecTab18-03

TanecTab18-04