luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Tanečný tábor u Tirpákov alebo „Sárga uborkának, zelený list má...“

TanecTab18-01

Osvetové oddelenie Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) už tradične, hneď po skončení školského roka organizuje Celoštátny slovenský národopisný a tanečný tábor.

V tomto roku sme ho zorganizovali 18.-23. júna v Níreďháze s podporou Ministerstva ľudských zdrojov. „Viete, prečo volajú tu žijúcich ľudí Tirpákmi?” opýtala sa hneď po príchode komlóšskych detí do tábora Božka Spišáková. Čakali sme ich s učiteľkou slovenčiny z budapeštianskej slovenskej školy Beatrix Hruškovou a so skupinou detí z Dunaeďházu, Mlynkov a z Rákoškerestúru. Cieľom nášho tábora je, aby si deti osvojili tance danej obce alebo regiónu, samozrejme, aj to, ako sa sem dostali Slováci, akým spôsobom tu žili, alebo čím sa zaoberali. Tieto informácie, hlavne od miestnych odborníkov, s ktorými sme pracovali počas celého týždňa, im pomôžu získať celkový obraz o vývine tanečnej kultúry.

TanecTab18-02

Hneď po príchode sme začali s pedagógom ľudového tanca Štefanom Káčorom zo základnej umeleckej školy Ladislava Vásárhelyiho a jeho bývalou žiačkou Norou Szűcsovou, dnes študentkou Univerzity maďarského tanečného umenia. Prvý deň sme uzavreli zoznamovacou hrou, aby sa deti spoznali. Druhý deň sme naplno venovali tancu a rozšíreniu našich vedomostí o Tirpákoch, večer sme sa vybrali na historickú prechádzku. Sprevádzal nás miestny historik a učiteľ Gabriel Ilyés z Kalvínskej základnej školy Móra Jókaiho. Ďalší deň sme začali kreatívnym programom po nabitom predošlom dni. Ako aj v minulom roku, aj teraz sme maľovali a farbili ruksaky, ale tentoraz sme použili inú techniku pomocou pečiatky. Vybrali sme si ľudové motívy, ktoré zozbierala a vydala naša inštitúcia ešte minulý rok vo forme omaľovánky. Vo štvrtok sme strávili celý deň v Šóštó, kde bol aj náš tábor. Predpoludním sme navštívili zoologickú záhradu a stihli sme aj tuleniu show. Popoludní vzdelávanie o níreďházskych Slovákoch pokračovalo v skanzene. Staviteľstvo a spôsob života Tirpákov na skupinových sálašoch nám priblížila etnografka a muzeologička Zuzana Bodnárová.

TanecTab18-03

Počas prehliadky v skanzene sa k nám pripojila riaditeľka ÚKSM Katarína Király, aby aj ona porozprávala deťom o tunajších Slovákoch. Posledný deň sme sa zobudili na veľkú búrku, ale pesnička, na ktorú sme vstávali počas celého týždňa, opäť zaznela a vyvolala v nás dobrú náladu na celodenný tanec. István Kácsor vo svojej prezentácii porozprával ešte o tanečnej kultúre a o ľudových odevoch Tirpákov. Ukázal nám archívne videá a vystúpenie tanečnej skupiny Nyírség v televíznej relácii Vyletel páv (Fölszállott a páva) z roku 2014. Deti sa ešte naposledy pustili do tanca, predviedli „gólyás“ a „zsidó hopsz“ a zaspievali aj naučené pesničky, jedna z nich začínala nasledovne: „Sárga uborkának, zelený list má...“. Myslím si, že táto pesnička krásne vyjadruje identitu tu žijúcich ľudí, a aj napriek tomu, že jazyk už neovládajú, vedia, kde sú ich korene.

TanecTab18-04

Katarína Karkušová

Foto: autorka