luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň Slovákov v Maďarsku v 300-ročnej Békešskej Čabe

DSM18-01

Najväčší sviatok našej Slovače usporiadala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) v Békešskej Čabe 7. júla, v sobotu.

Naše oslavy boli súčasťou trojdňového festivalu na počesť zakladateľov mesta – Slovákov, ktorí pred 300 rokmi prišli na pozvanie baróna Haruckerna na Dolnú zem, aby ju zaľudnili.

Séria podujatí sa začala už v piatok, a to predstavením Divadla Cervinus Teátrum zo Sarvaša Janko Drotár v slovenskom jazyku. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci tradičných Večerí na radnici.

Na predstavenie publikácie VÚSM s názvom Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe sa naplnila Slávnostná sieň Radnice. Vyše tridsať štúdií a kratších textov tridsiatich výskumníkov a publicistov zo Slovenska a Maďarska prerozpráva minulosť a súčasnosť dolnozemskej slovenskej metropoly.

DSM18-02

Ekumenická pobožnosť sa uskutočnila v Malom evanjelickom kostole a v rámci nej generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik spomínal na sv. Cyrila a Metoda. Pobožnosť koncelebrovali biskup Južného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. Péter Kondor a katolícky farár z Rumunska Ján Mlynarčík. O chvíle umenia sa postarala huslistka Anikó Áchim Kovács. Slávnostné prejavy v kostole predniesli predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a námestník štátneho tajomníka pre národnostné a cirkevné záležitosti Zoltán Fürjes.

Po prejavoch nasledovalo odovzdanie vyznamenaní Za našu národnosť. Podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia CSSM v tomto roku sa mohli tešiť z najväčšieho vyznamenania našej komunity slovenčinárka zo Šarišápu Katarína Huberová Kisgyőriová, riaditeľka čabianskej školy Edita Pečeňová a 26-ročná Ľudová hudba Svrčkovci, za ktorú prevzal ocenenie člen kapely Ferdinand Egyed ml.

DSM18-03

Pred galaprogramom Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) s názvom Cez hory, cez doly sa uskutočnilo odovzdanie Ceny Štefana Lamiho, ktorú v tomto roku získal výskumník ľudového tanca, univerzitný pedagóg, vedecký pracovník Oddelenia výskumu ľudovej hudby a tanca Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied na dôchodku László Felföldi.

V následnom galaprograme sa diváci na Námestí Sv. Štefana mohli tešiť z vystúpenia Folklórneho súboru z Pišpeku, Tanečného súboru Sköcök zo Sarvaša, Pávieho krúžku zo Šarisápu, Tanečného súboru Červený mramor z Tardoša, Folklórnej speváckej skupiny Kvety hút z Pálháze, Tanečnej skupiny Petruška z Ečeru a Dúha z Malého Kereša, spevu Edity Častvanovej Vassovej a hry Ľudovej hudby Suttyomba zo Sarvaša, ktorí mali hrať (a chvíľku aj hrali) na Slovenskom plese na dvore Domu slovenskej kultúry, ten sa však kvôli zlému počasiu nekonal.

DSM18-04

Záujemcov Dňa Slovákov v Maďarsku čakalo aj množstvo sprievodných podujatí, ako napríklad Dolnozemský jarmok za účasti slovenských remeselníkov z Rumunska a zo Srbska na Námestí sv. Štefana, alebo Gazdovský dvor vo dvore a v reštaurácii Domu slovenskej kultúry, kde ich čakala Hrabalova piváreň s výbornými pivami, ale mohli ochutnať aj tradičné slovenské jedlá vďaka aktivistom zoskupených okolo regionálnych centier ÚKSM.

Čakalo ich aj potešenie pre oči: čabianske výšivky a tkaniny vystavili v priestoroch Domu slovenskej kultúry a v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu – práce Výšivkárskeho krúžku Rozmarín, viacnásobného laureáta ocenenia Granátové jablko.

Záujemcovia sa mohli zúčastniť aj prehliadky Slovenského oblastného domu spojenej s kultúrnym programom alebo Harruckernovej historickej cesty s desiatimi zastávkami s kultúrnym programom.

(ef)

Foto: et, zp

Sériu príspevkov nájdete v ďalších číslach Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.