luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Jačania na 45. Krajanskej nedeli

Detva18-01

53. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

Keď Slováci v Maďarsku oslavovali v Békešskej Čabe Deň Slovákov v Maďarsku a trojsté výročie znovuzaloženia mesta slovenskými osadníkmi, v mestečku pod Poľanou, v Detve slávili 380. výročie založenia mesta a 53. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou. Scéna a hľadisko prírodného amfiteátra počas troch festivalových dní boli dejiskom radostných i zábavno-vážnych udalostí. V detvianskom kroji bol odetý aj primátor mesta Ján Šufliarsky, ktorý zablahoželal osobnostiam folklóru, spevákovi, profesorovi Milanovi Križanovi a jednému z najvýznamnejších zakladateľov folklórnych slávností Igorovi Kovačovičovi. Hoci najväčší nápor návštevníkov Detva prežívala v sobotu, v nedeľu patrilo javisko krajanom zo zahraničia. Škoda, že slovenský prezident Andrej Kiska zavítal na slávnosti o deň skôr, inak by aj on, pozerajúc program 44. Krajanskej nedele Čas plných komôr, mohol byť svedkom demonštrovania a ukážky – ako povedal predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Ján Varšo – „že slovenský folklór, slovenská kultúra funguje, existuje aj mimo územia Slovenskej republiky“.

Detva18-02

53. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou uzavreli scénické programy festivalovej nedele. Najmä zásluhou autora tematického nasmerovania folklórnych slávností Vlastimila Fabišíka a garanta Krajanskej nedele – Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa na scénu rok čo rok dostávajú programy koncipované ako rôzne nápady, vychádzajúce najmä z obyčajových tradícií. Tentoraz to bola téma spojená s oslavou zberu úrody a zabíjačiek. V sprievode prišli na hlavnú scénu bok po boku folklórne súbory NádejeParíža vo Francúzsku, CerovinaČerpotoka v Rumunsku, HajdukyVyšných Lapší v Poľsku, Klasy zo Starej Pazovy v Srbsku, RozmarínKovačice v Srbsku, Folklórní klub FogášOstravy v Českej republike a Slovenský kultúrno-umelecký spolok „Fraňo Strapač“ z obce Markovac Našički v Chorvátsku. Z Maďarska sa na javisku jedného z najstarších a najprestížnejších folklórnych festivalov na Slovensku predstavila Folklórna skupina ZornicaJače spolu so svojou ľudovou hudbou, Čibaj bandou a sólistom Domonkosom Volterom z Pišpeku.. Úlohy gazdu sa zhostil náš folklorista Ondrej Častvan, gazdinej jeho manželka Edita Častvanová Vassová. Odbornú spoluprácu poskytla riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király.

Detva18-03

Krajanská nedeľa sa dostáva na javisko od roku 1974 a každoročne sa na nej prezentujú folklórne skupiny a súbory Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre týchto krajanov je možnosť vystúpiť na slávnostiach v Detve vari najväčšou odmenou za ich činnosť a zároveň veľkým povzbudením k ešte intenzívnejšej práci na poli zachovávania slovenskej ľudovej kultúry a slovenskej identity za hranicami Slovenska. Počasie v Detve však nemalo pre vystupujúcich zo zahraničia pochopenie. Dážď doslova zmyl mnohomesačné prípravy a prvú polovicu programu. Súbory, ktoré sa mali ukázať v tancovačke na začiatku, prišli len v sprievode. Tvorcovia Krajanskej nedele nemali na výber, buď skrátia program o 30 minút, alebo ho primátor Detvy úplne vyčiarkne z tohtoročných podpolianskych slávností.

Súbory z Maďarska musia prejaviť záujem o účasť na slávnostiach vopred, aby sa mohli uchádzať o grant ÚSŽZ. Pravda, ak majú v repertoári program hodiaci sa do tematiky Krajanskej nedele. Témy sú uvedené na stránke Úradu až do roku 2028. Na rok to budú pastierske tradície.

Detva18-04

Folklórny súbor Zornica z Jače vo svojom repertoári scénické spracovanie ľudových obyčají na dedine, ako sú svadba, vynášanie zimy, žatva či šúpanie kukurice.

Krajanský dvor žil tri dni radostnou atmosférou, dokonca aj počas neutíchajúceho viachodinového dažďa. Zahraniční Slováci si dali záležať na pohostení varenými jedlami, koláčmi i dobrými nápojmi na zapitie chutnej váry. A ich spev neutíchal, niesol sa do diaľky.

– Majte v úcte svoje rodiská a svoje rodiny, chráňte si dedičstvo, dajte ho potomkom. Určite sa to oplatí, lebo len vtedy ostaneme sami sebou – prihovoril sa na záver slávností tisíckam ľudí v hľadisku spoluzakladateľ podpolianskych slávností, tanečník, pedagóg, dlhoročný vedúci FS Partizán Igor Kovačovič, sláviaci v Detve osemdesiatku. Kiež by si jeho slová zobrali k srdcu mnohí, ktorým sa ušlo naše spoločné dedičstvo.

-etr-

Foto: hl.rs, archív, R. E. B.