luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Hudobné popoludnie Slovákov v Senondreji

SenOnd-01

Slovenská samospráva v Senondreji (Szentendre) 15. septembra usporiadala v centre tohto malebného mestečka pri Dunaji v blízkosti hlavného mesta v poradí už tretie slovenské popoludnie.

Početných priaznivcov, priateľov voleného zboru a tunajšej Slovače, pochopiteľne, najmä z kedysi slovenskej časti mesta, teda zo Zbehov (Izbég), ale aj zo Senváclavu, Mlynkov, Kóšpallagu a Štúrova privítali miestni slovenskí poslanci Alžbeta Vaňáková-Dombaiová, Gabriel Vaňák a predsedníčka Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Marta Demjénová. Účastníkom stretnutia sa pred bohatým kultúrnym programom prihovorili senondrejský starosta Miklós Verseghi-Nagy a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, ktorý poukázal na to, že kedysi tu žila početná slovenská komunita, v súčasnosti sú reálne šance, aby sa tu deti znova učili aj po slovensky a pripomenul, že o rok si budeme môcť opäť zvoliť národnostné samosprávy.

SenOnd-02

Obecenstvu sa pred večerou predstavili kultúrne telesá, recitátori a speváci zo spomínaných obcí. Kolotoč pod vedením Margity Elšíkovej rozbehli členovia senváclavského spevokolu Nezábudka, ktorých vystriedali recitátorky Hermína Vargová, Piroška Gombošová a interpret maďarských šlágrov Gábor Kapi. Formácia Pilíšska rodinka z Mlynkov posilnila rovnako hudobno-tanečné vystúpenie Kultúrneho spolku pre Mlynky s naším známym spevákom a showmanom Leventem Galdom a harmonikárom Petrom Berecom, ako i Výborníkov zo Štúrova. Autenticky folklór sa teda riadne miešal s operetou, a to očividne zámerne, s netajeným cieľom, aby sa ľudia cítili čo najlepšie. A cítili sa veru dobre.

SenOnd-03

SenOnd-04

(-hl)

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria