luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Koren/i/e života – podľa mladých

BytDiv18-01

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) 4. októbra predstavila v Slovenskom inštitúte v Budapešti autorskú divadelnú hru Koren(i)e života.

Zaujímavosťou tohto predstavenia je, že vzniklo vďaka dlhodobej spolupráci študentov slovenských gymnázií v Budapešti, účastníkov Slovenskej mládežníckej akadémie (SMA) v Sarvaši a poslucháčov slovenského jazyka na ELTE pod vedením slovenskej herečky Moniky Necpálovej.

BytDiv18-02

Členovia OSMM v posledných rokoch sa snažia spracovať témy týkajúce sa života Slovákov v Maďarsku takými spôsobmi, ktoré sú pre mladých príťažlivé. Na stránkach našich novín ste si mohli prečítať napríklad o tzv. flashmobe Maršuj, Komlóš, o SMA, o filme Ečerská svadba a podobne. Približne pred rokom vznikol nápad, aby tentoraz spracovali tému formou divadelnej hry. Pod vedením slovenskej režisérky, dramaturgičky a herečky Moniky Necpálovej pripravili divadelný projekt, čoho výsledkom je autorské predstavenie pod názvom Koren(i)e života. Žáner a hlavnú myšlienku sa snažili vymyslieť tak, aby to bolo prispôsobené možnostiam i myšlienkam malej komunity mladých Slovákov. Zvolili si teda formu bytového divadla a opýtali sa mladých, čo pre nich znamená domov, korene a kde si predstavujú svoj život – doma alebo v zahraničí, a listovali v knihách známych slovenských autorov, aby sa dozvedeli, ako o týchto témach rozmýšľali oni.

BytDiv18-03

Ako sa to obecenstvo mohlo dozvedieť po premiére od režisérky, do projektu, ktorý sa rozbehol ešte na jar, sa podarilo zapojiť žiakov budapeštianskeho slovenského gymnázia, študentov univerzity ELTE a účastníkov letnej Slovenskej mládežníckej akadémie v Sarvaši. Keďže hlavným zámerom bolo to, aby predstavenie vychádzalo z myšlienok mladých ľudí, najprv sa uskutočnili stretnutia a workshopy so žiakmi budapeštianskeho gymnázia a potom na ELTE. Najprv mladí v menších skupinách pomocou kreatívnych úloh sa vyjadrili k otázke, či žiť doma, alebo sa odsťahovať. Vychádzajúc z týchto myšlienok vzniklo z pera autorskej trojice pozostávajúcej z M. Necpálovej a študentov ELTE Virág TörökovejHrolka Antolaautorské bytové divadlo na námet životných príbehov a myšlienok o domove, odchodoch i návratoch, ktoré zišli na um Dolnozemskému, Kraskovi, Rázusovi, Rúfusovi, Smrekovi a súčasnej mladšej slovenskej generácii v Maďarsku“. Príbeh sa točí okolo jedného strateného listu, po jeho odosielateľovi pátra mladá poštárka z Békešskej Čaby, ktorú na javisku stvárnila Virág Töröková a jej pomocníčka – svedomie? duch zašlých čias? stelesnenie starých známych básnikov? alebo všetko v jednom?– v stvárnení Gréty Szászovej. Pomôžu im ešte ďalšie známe a neznáme tváre, ktoré sa v nečakaných chvíľach zjavia na obrazovke. V predstavení sa tvorcom podarilo šikovne skĺbiť starú divadelnú formu s technickými výdobytkami 21. storočia – hoci sú na javisku iba dve herečky, vďaka videoprojekcii a audionahrávkam sa v skutočnosti na predstavení podieľali aj viacerí gymnazisti a účastníci SMA. Navyše, okrem autorskej a hereckej práce, títo študenti pripravili aj rekvizity a kostýmy.

Predstavenie Koren(i)e života po premiére v hlavnom meste putovalo do Sarvaša na divadelné stretnutie Spolu na javisku. Ak ste zvedaví, čo si myslia o domove dnešní mladí Slováci v Maďarsku a nakoľko sa ich myšlienky zhodujú s názormi známych básnikov, príďte na reprízu predstavenia do Budapešti!

BytDiv18-04 Vznik projektu podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Slovenský inštitút v Budapešti, Univerzita Loránda Eötvösa, Slovenský evanjelický cirkevný zbor v BudapeštiMaterská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským.

(kan)

Foto: autorka