luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oslava batoľaťa s dychovou hudbou

SafMlyn19-01

Tesne pred sviatkom Troch kráľov alebo dňom Zjavenia pána, keď sa končí vianočné obdobie, usporiadal Páví krúžok v Mlynkoch spolu s miestnym Regionálnym strediskom Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku na čele s jej riaditeľkou Annamáriou Szeifertovou koncert na oslavu narodenia Ježiša Krista.

V Stredisku pilíšskych Slovákov sa milovníci hudobného žánru, ktorý je akýmsi spojením klasickej európskej a ľudovej hudby, mohli tešiť sviatočným melódiám z bohatého repertoáru čoskoro storočnej Dychovej hudby Šarfianka z Blatného.

SafMlyn19-02

Hudobný súbor založený v roku 1922 a ľudí v preplnenej sále ako aj hosťa z Níže a záujemcov z Pomázu privítala vedúca Pávieho krúžku Katarína Sziveková, následne „slovo“ odovzdala muzikantom a speváčkam z družobnej obce, s ktorou uzavreli dohodu o spolupráci pred 35 rokmi. Na Vianočnom koncerte odzneli melódie a piesne viažuce sa k tomuto obdobiu. Spestrili, či spojili ich v jeden celok hovorené vstupy. Obecenstvo sa vďaka DH Šarfianka vybralo na imaginárnu cestu do Betlehema, sprevádzanú šťastím, láskou a pokojom, ktorá vyústila do spoločného tanca, veselice.

SafMlyn19-03

SafMlyn19-04

Na záver koncertu predsedníčka miestnej Slovenskej samosprávy Marta Demjénová K. Sziveková obdarili muzikantov nevšedným darčekom, a to metrovou klobásou a prítomným do nového roka zapriali veľa šťastia, zdravia, úspechov ako aj veľa podobných, spoločne prežitých chvíľ.

AR

Foto: autor