luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň oblastných domov aj s našimi

OblDom19-01

Zväz maďarských oblastných domov 27. a 28. apríla usporiadal po 7. raz Deň oblastných domov, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na hodnoty skrývajúce sa v priestoroch týchto stavieb.

Vystavené predmety alebo skôr relikvie nie sú len „vecami“, ale sú úzko späté so životom a obdobím ich bývalých vlastníkov. Skrývajú príbehy, ktoré by si zaslúžili viac publicity. K dvojdňovej sérii programov sa pripojilo až 80 oblastných domov, medzi nimi aj niekoľko zo Slovákmi obývaných miest a obcí v Maďarsku. Pri písaní článku sme vychádzali z informácií, ktoré poskytla internetová stránka museum.hu.

Slávnostné celoštátne otvorenie sa konalo pri slovenskom Oblastnom dome v Malom Kereši, kde organizátori pripravili pre záujemcov hravé úlohy pri príležitosti sviatku sv. Juraja. Vtedy – teda 24. apríla – gazdovia prvýkrát vyhnali dobytok na neďaleké pastviny. K mučeníkovmu menu sa viaže okrem iného aj legenda o súboji s drakom, ktorú zhmotnili pre deti v tvorivej dielni. O pohostenie bolo postarané v podobe jedál pripravených v tradičnej peci.

Elekčania mali ukážku prípravy lokší a domáceho pečiva, v nedeľu zase prehliadku miestnych folklórnych telies. V Poľnom Berinčoku expozíciu s názvom „Hmotné a nehmotné hodnoty slovenských predkov“ vystriedali ľudové hry, napríklad lúskanie orechov, zber jabĺk, hádzanie prúteného venca do cieľa, či zhotovenie gaštanového škriatka. Nechýbala ani ochutnávka slovenských národnostných jedál z pece „Mamičkinej kuchyne“.

OblDom19-02

Slováci z Išasegu prezentovali techniku košikárstva, tkania, pradenia a vyšívania. Sprievodným programom bol tanec, spev a detské zamestnania, ako aj príprava či ochutnávka radostníka upečeného v prírodnej peci. V Dabaši akciu nazvali Oblastné domy zo sedla bicykla. Preferujúci zdravú životosprávu sa mohli počas zastávky pri Šárskom slovenskom dvore občerstviť, pochutnať si na rétešoch, pozrieť si miestnu historickú zbierku obce a výstavu plyšových medveďov.

OblDom19-03

Na svojich predkov nezabudli ani pracovníci oblastných domov v Taksonyi a Tordasi. V prvom sa návštevníci oboznámili s interiérom príbytkov z konca 19. storočia, deti sa zabavili na tradičných ľudových hrách a riešili vedomostný kvíz. Záujemcovia o ručne vyrobené predmety si prišli na svoje na jarmoku ľudových remesiel. Tordasania okrem stálej expozície, ktorá zachytáva stravovacie zvyky slovenských predkov, ponúkali ochutnávku miestneho vína a zákuskov. Pripravili aj výstavu s názvom „Tordasské obrazy II.“, ktorú tvoria fotografie z prvej polovice XX. storočia, zachytávajúce štyri oblasti dedinského života: školu, svadby, pracovné činnosti a momentky zo sveta miestnych vinohradníkov.

V Malej Náne okrem stálej expozície návštevníkov dozaista potešila výstava svadobných krojov z XIX. storočia. Členovia miestnej slovenskej národnostnej samosprávy a speváckeho súboru Perla Matry nezištne sprevádzali turistov, predstavili im aj poľnohospodárske predmety usporiadané na dvore. V Alkári pripravili dve výstavy. Prvá, ktorá získala cenu „Nógrádikum“, pozostávala z krojovaných šatiek a čepcov z Guty, Bíru a Veňarca, druhá výstava priblížila širokej verejnosti svadobné zvyky a kroje z polovice minulého storočia na fotografiách. Z gastronomických špecialít záujemcovia mali možnosť ochutnať svadobné syrovníky a hájaše.

OblDom19-04

Naše potulku krajinou uzatvárame v obci Síleš v Komárňansko-ostrihomskej župe, v oblasti Tatabánye, kde zábavný jarný program začali stavaním mája. V kultúrnom programe vystúpili škôlkari, školský Tanečný súbor Odevačka, mužský spevokol i miestny tanečný súbor.

AR

Foto: Judita Kaszalová Szabadová