luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Pro Cultura Slovaca po druhý raz

SlKProSlovaca-01

Pred dvoma rokmi, na jeseň 2017 v Segedíne sa predstavitelia reprezentatívnych organizácií dolnozemských Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska zhodli na tom, že je potrebné oceniť prínos osobností vyvíjajúcich aktivitu v oblasti kultúry v tom najširšom zmysle slova, od ochotníckych a spolkových prejavov až po profesionálne formy kultúry.

Rozhodli zároveň o tom, že cena bude spoločná, dolnozemská. To je po cene pre literárne počiny pomenovanej po Ondrejovi Štefankovi a Tešedíkovej cene za učiteľskú a výchovno-vzdelávaciu prácu v slovenskom zahraničnom svete už tretie spoločné vyznamenanie. Na novembrovom zasadaní v Novom Sade bola zriadená cena Pro Cultura Slovaca, ktorá má vyjadriť úctu činnosti slovenských kultúrnych dejateľov na Dolnej zemi. Vlani odovzdali cenu v Báčskom Petrovci prvým laureátom, medzi nimi aj riaditeľke Slovenského divadla Vertigo Daniele Onodiovej. Druhý ročník odovzdávania ocenenia Pro Cultura Slovaca sa konalo presne o rok, na Dňoch mesta Slovenský Komlóš, 28. apríla. Aj tohto roku chceli organizátori vzdať hold dlhoročnej a úctyhodnej práci vykonávanej na poli slovenskej kultúry ďalším významným osobnostiam a kolektívom.

SlKProSlovaca-02

Porota pod vedením predsedu Pavla Hlásnika, prvého podpredsedu Zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, mala aj teraz sedem členov. Tvorili ju predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, riaditeľka Ústavu kultúry pre vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová-Leskovac, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnosti v Srbsku Libuška Lakatošová, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši Zuzana Lauková, prodekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave, vysokoškolský pedagóg, etnológ a kulturológ Ladislav Lenovský a generálna tajomníčka Zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Bianca Unc. Porota sa rozhodla udeliť dve ceny za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov a jeden Pamätný list.

SlKProSlovaca-03

Cenu Pro Cultura Slovaca pre rok 2019 získali: Katarína Melegová-Melichová zo Srbska za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby, divadelného umenia, umeleckého prednesu, tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za šírenie dobrého mena slovenskej dolnozemskej kultúry a umenia doma a v zahraničí, za ich prezentáciu a ich propagáciu. Odôvodnenie predniesla Mária Katarína Hrkľová. Laureátom druhého ročníka ceny je tiež Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za šírenie dobrého mena slovenskej dolnozemskej kultúry a umenia doma a v zahraničí, za ich prezentáciu a ich propagáciu. Laudáciu predniesol Ján Babiak. Cenu prevzal v mene spoločnosti a poďakovanie vyslovil jej predseda Ivan Miroslav Ambruš.

Pamätný list Pro Cultura Slovaca pre rok 2019 získal Ján Struhár zo Srbska za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby, za prezentáciu a propagáciu slovenského dolnozemského umenia. Zdôvodnenie prezentovala Anna Chrťanová-Leskovac.

SlKProSlovaca-04

Mimoriadne dojemnú atmosféru odovzdávania ocenenia v komlóšskej Hudobnej umeleckej škole ozvláštnili mladí interpreti hudobného umenia, fanfáristi pod vedením riaditeľa ustanovizne Jána Krčmériho a trio klarinetistiek Nikol Matajszová, Amanda Hrivnáková a Barbora Tóthová. Očarujúce malé speváčky ľudových piesní, Nóra Procházková Dorina Fenyvesiová svojím radostným prejavom vystupňovali slávnostnú atmosféru podujatia.

E. Trenková

Foto: autorka