luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň mesta Sarvaš

DMestaSarv19-01

Dňa 23. júla sa konala slávnosť pri príležitosti 297. výročia znovuzaloženia mesta a pri príležitosti 53. výročia vyhlásenia Sarvaša za mesto.

Program sa začal pri soche baróna Juraja Jána Harruckerna na Kossuthovom námestí, kde početných záujemcov zabávala dychová hudba. Po kladení vencov k soche baróna Harruckerna sa pohol sprievod k Starému evanjelickému kostolu. Bohoslužba vďakyvzdania sa konala dvojjazyčne, dekan Zsolt Lázár po maďarsky spomínal na začiatky mesta, na ťažký život prvých osídlencov, ktorí len tušili, čo ich tu čaká. Potrebovali svoju vieru, aby sa pustili do neznáma.

DMestaSarv19-02

Evanjelický farár Oliver Horváth slúžil v slovenskom jazyku. Vo svojom slávnostnom príhovore predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková ocenila činnosť sarvašského velikána Samuela Tešedíka, ktorý poúčal jednoduchý ľud, aby pracoval. Vyzdvihla, že aj slovenská samospráva sa zameriava na viditeľnú prácu a menej na zábavu. V tomto cykle pomocou rôznych projektov kúpili a obnovili slovenský pamiatkový dom. Tešedíkove sny a snahy ožili, keď sa im vďaka podpore mestského zastupiteľstva a aktívnej činnosti učiteľov, rodičov a žiakov tunajšej slovenskej školy podarilo vytvoriť školskú záhradu na Kalvínovej ulici, a veria v úspechy ďalších projektov. Primátor mesta Sarvaš Mihály Babák pripomenul, že tí, ktorí sem prišli takmer pred tristo rokmi, našli svoje prvé bydlisko, ktoré sa stalo domovom pre ďalšie generácie. „V tomto meste je veľa usilovne pracujúcich ľudí. Existujú ľudia, ktorí žijú nielen pre seba, ale aj pre väčšiu komunitu, pre Sarvaš.“

DMestaSarv19-03

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní a cien udelených Samosprávou mesta Sarvaš. Mesto uznáva zásluhy tých, ktorí už desaťročia intenzívne pracujú na rozvoji Sarvaša v hospodárskej, vedeckej, kultúrnej alebo verejnej oblasti. Čestným občanom mesta sa tento rok stal evanjelický biskup Péter Kondor, ktorý sa prostredníctvom svojich škôl a pastoračnej služby silne viaže k nášmu mestu. Cenu „Za kultúrny život mesta Sarvaš“, medzi inými, za rozvíjanie slovenskej hudobnej a tanečnej kultúry si zaslúžili Edita Csasztvanová Vassová, Béla Csasztvan za reprezentovanie národnostnej kultúry v divadle Cervinus Teátrum a učiteľka tancov Erzsébet Bakróová. Za svoje vynikajúce výsledky vo výučbe a vzdelávacej práci, príkladnú a svedomitú profesionálnu činnosť „Pedagogickú cenu“ získala medzi inými aj učiteľka Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši Anna Franková.

DMestaSarv19-04

Po slávnostnom obrade oslavujúci položili vence vďaky pri Pamätnej žule osídlencov a na Kostolnom námestí všetkých prítomných čakal slávnostný prípitok a narodeninová torta. Aj tento rok bol dobrý pocit byť Sarvašanom!

(af)

Foto: Szilvia Gácsiová Petrovicsová