luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň mesta Sarvaš

DMestaSarv19-01

Dňa 23. júla sa konala slávnosť pri príležitosti 297. výročia znovuzaloženia mesta a pri príležitosti 53. výročia vyhlásenia Sarvaša za mesto.

Program sa začal pri soche baróna Juraja Jána Harruckerna na Kossuthovom námestí, kde početných záujemcov zabávala dychová hudba. Po kladení vencov k soche baróna Harruckerna sa pohol sprievod k Starému evanjelickému kostolu. Bohoslužba vďakyvzdania sa konala dvojjazyčne, dekan Zsolt Lázár po maďarsky spomínal na začiatky mesta, na ťažký život prvých osídlencov, ktorí len tušili, čo ich tu čaká. Potrebovali svoju vieru, aby sa pustili do neznáma.

...

(af)

Foto: Szilvia Gácsiová Petrovicsová

Celý príspevok si môžete prečítať v 33. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 15. augusta.

Oplatí sa nás predplatiť.

DMestaSarv19-02

DMestaSarv19-03

DMestaSarv19-04