luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Národnostné popoludnie v Pilíšskej Čabe

NarPopPilC19-01

Slovenská národnostná samospráva Pilíšskej Čaby v spolupráci s miestnym Slovenským klubom, pobočkou Zväzu Slovákov v Maďarsku tretiu augustovú sobotu v Parku predkov usporiadali svoje tradičné národnostné popoludnie s trojjazyčným kultúrnym programom, ľudovou veselicou, dobrou hudbou a na mieste vareným gulášom.

Podujatie sa nieslo v znamení osláv 15. výročia nadviazania družobných stykov s obcou Veľký Lapáš na Slovensku. Pri tejto príležitosti tamojší umelecký rezbár Peter Šrank, ktorý je častým hosťom pod Pilíšom, svojich hostiteľov potešil svojím najnovším dielom pripomínajúcim družbu.

NarPopPilC19-02

NarPopPilC19-03

NarPopPilC19-04

Početným účastníkom vydareného popoludnia sa prihovorili podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Tomáš Nagy a primátor mesta András Farkasvyzdvihujúc príkladné spolužitie Slovákov s Maďarmi, Nemcami a Rómami. Multikultúrny a interetnický ráz stretnutia bol prirodzenou samozrejmosťou aj počas bohatého kultúrneho programu, vedome sa tu miešala slovenčina s nemčinou, maďarčinou a rómčinou ako v piesňach, tak aj v tancoch ochotníkov z blízkeho okolia. Skvelý miestny tanečný pár, Ágnes Lili Bazsinkovúa Csabu Kimbergerana javisku striedali ľudová speváčka Stella Mária Sárközyová, folklórna rodina Melindy Czidovej, členovia Nemeckej národnostnej tanečnej skupiny z Verišváru, štúrovskí Výborníci posilnení Mlynčankami, no a v neposlednom rade náš miestny 90-ročný dvojjazyčný básnik Anton Drevenka st. Na záver zaznela Pilíšska hymna, po ktorej už nasledovala veselica pod taktovkou Krigli Bandu z Csolnoku s gulášom a všetkým, čo k tomu patrí.

-hl

Foto: autor

Podujatie podporili:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, Samospráva mesta Pilíšska Čaba, Dom Klarisiek

Fotogaléria