luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Štvrťstoročie v službách Alkárčanov

AndStul19-01

Obecný deň v Alkári sa koná vždy v prvú augustovú sobotu, každý druhý rok sa popri ňom uskutočňuje aj Národnostný deň.

Organizátori aj tentoraz pripravili pre návštevníkov tradičné gastronomické programy, súťaž o najkrajší hríb a vo varení zemiakového paprikáša, ale aj ochutnávku hubových jedál, a nechýbal ani celodenný kultúrny a zábavný program. Tohto roku mal síce Národnostný deň pauzu, no podujatie bolo zaujímavé aj z inej stránky.

Na návrh Slovenskej samosprávy, predsedníčky Judity Kaszalovej Sabadovej, podpredsedníčky Francišky Ládiovej Stullerovej a členov Márii Kalinovej a Márii Stullerovej Lőrikovej zastupiteľstvo Obecnej samosprávy odsúhlasilo udelenie titulu čestného občana starostovi Alkáru Andrásovi Józsefovi Stullerovi, ktorý mu odovzdali na tomto podujatí. Rozhodovanie prebiehalo tajne, prednosta Alkárčanov sa až na javisku dozvedel o tom, že získa toto ocenenie.

„Chváloreč som pripravila a prečítala ja, cenu si prevzal od zástupcu Petra Előháziho. Starostu pozdravili aj kolegyne Zuzka Gáborová a Kristina Galambosiová,“ opísala nám priebeh predsedníčka slovenského zboru J. Kaszalová Sabadová. Pred odovzdaním hral na harmonike András Dudáš, po slávnostnom akte slovenské ľudové piesne zaspievali miestne dôchodkyne, a po nich ženy zo susednej dediny, z Mátrakeresztesu.

AndStul19-02

Od roku 1994, ako A. Stullera zvolili za starostu najvyššie ležiacej obce v Maďarsku, sa veľa zmenilo v oblasti infraštruktúry a turizmu. Dnes si každý návštevník príde na svoje, či má v úmysle aktívne alebo pasívne stráviť voľný čas. Súčasný kolorit dediny v úchvatnej hornatej oblasti je neodlúčiteľný od národnostnej sféry. „Od založenia Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári pomáha a podporuje našu prácu. Prvým výsledkom tejto príkladnej a harmonickej spolupráce bol v roku 1995 odovzdaný slovenský Oblastný dom,“ zneli na javisku slová úcty J. Kaszalovej Szabadovej. V laudácii spomenula aj to, že A. Stuller bol iniciátorom mnohých podujatí podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v Matre, ako napríklad Turíčne vínne dni, Obecný deň, výročné slávnosti a pamätné dni. Zaslúžil sa o udržanie kontaktov so Slovákmi, ktorí v roku 1947, v rámci výmeny obyvateľstva odišli do Československa, ako aj so sesterskou obcou Gemerská Panica. „Predtým, aj po roku 2013, ako sme prevzali prevádzkovanie základnej školy, urobil všetko preto, aby zabezpečil personálne i materiálne podmienky inštitúcie,“ dodala vedúca miestnej Slovače.

AndStul19-03

„Pridelenie titulu čestného občana od komunity Alkáru je pre mňa veľkou cťou, pretože za posledných päťdesiat rokov toto uznanie získalo len niekoľko občanov a všetci sú vynikajúci ľudia. Keď som ako starosta udeľoval tento titul, vždy som bol presvedčený, že vyznamenanie sa dostalo k správnemu človeku. Vnútorne som o sebe pochyboval, ale na Obecnom dni som dostal toľko prejavov uznania, ktoré ma posilnili v tom, že mám skutočne nárok na čestné občianstvo, hoci za posledných 25 rokov som nerobil nič iné, iba svoju prácu,“ zdôraznil A. Stuller, ktorý si z poverenia arcibiskupa Csabu Ternyáka prevzal 277. striebornú medailu Jágerskej diecézy za 25-ročnú oddanú službu. Odovzdal mu ju na slávnostnej omši 20. augusta v Kostole svätého Štefana farár Gábor Dobák.

Človek, ktorý 25 rokov slúži dedinčanom, pozná každý kút obce, po šiestich cykloch si dozaista ťažko zvyká na inú životosprávu. A. Stuller to však vidí optimisticky. „Budem na dôchodku, je tu veľa lesov, a keďže som nielen ekonóm, ale aj záhradnícky inžinier, rád by som sa zaoberal bylinkami. Moja žena je tiež dôchodkyňa, máme štyri dcéry, päť vnúčat, s ktorými chcem teraz tráviť viac času,“ prezradil svoje plány po vypršaní mandátu starosta a dodal, že nie z jedného dňa na druhý sa rozhodol neuchádzať sa o tento post 13. októbra v komunálnych a národnostných voľbách. „Už pred piatimi rokmi som oznámil, že tento rok nezačnem znova. Je potrebné uznať, že v 65 rokoch sa mi už ťažšie pracovalo ako predtým. Som muž, ktorý všetko vykonáva naplno. Úlohou starostu je slúžiť obci. Neexistuje takmer žiadny okamih, najmä v malej dedine, kde by jej predstaviteľ nemusel obstáť alebo prevziať zodpovednosť,“ povedal pre portál heol.hu A. Stuller. V mene redakcie Ľudových novín mu prajeme aktívne a pokojné dôchodcovské roky.

AR

Foto: Ágnes Nagy