luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dychový orchester v Slovenskom Komlóši oslávil päťdesiatku

DychOrchKoml-01

Medzinárodný festival dychovej hudby v Slovenskom Komlóši má už svoju tradíciu. Jeho 9. ročník sa konal v dňoch 17.-20. augusta. Bolo to mimoriadne podujatie, na ktorom oslávili aj 50. výročie založenia orchestra.

Rad programov sa začal v sobotu popoludní vernisážou výstavy, venovanej jubileu. Bývalý hudobník Ján Klement spomínal na uplynulé roky a pripomenul prítomným najdôležitejšie etapy komlóšskeho orchestra. Na výstavu prišlo veľa bývalých členov orchestra a záujemcov, ktorí si mohli pospomínať na krásne zážitky pomocou bohatej fotodokumentácie a množstva vecných pamiatok.

Vo veľkom stane v centre mesta bolo slávnostné otvorenie festivalu, na ktorom sa po pozdrave primátorky Rity Garayovej ujali slova aj vzácni hostia, medzi ktorými nechýbali ani slovenský hudobný skladateľ Adam Hudec a predseda Združenia dychovej hudby a mažoretiek v Maďarsku Ferenc Szabó.

DychOrchKoml-02

Program prvého večera patril domácim orchestrom. Najprv sa predstavil Detský dychový orchester, na čele s dirigentom Gyulom Forróm. Na programe mali tradičné a modernejšie skladby dychovej hudby, ktorými si získali veľký úspech. V druhej časti koncertu vystúpil Mládežnícky dychový orchester, ktorý dirigoval Ján Krcsméri. Mnohopočetné publikum bolo nadšené ich krásnym programom, za ktorý sa odvďačilo nekonečným potleskom.

Po úspešnom koncerte nasledovala torta, ktorou mestská samospráva prekvapila oslávencov.

V nasledujúcich dňoch sa predstavili ostatné dychové orchestre, ktoré prišli na slávnostné stretnutie. V nedeľu popoludní bol medzinárodný program na javisku, kde vystúpili Dychový orchester mladých z Košíc, Mládežnícky dychový orchester Andrása Kovátsa zo Sedmohradska, z obce Reci a Jugend- und Trachtenkappele z nemeckého partnerského mesta Neunkirchen am Brand.

Na festival dostali pozvanie aj iné umelecké telesá. Tak potešili divákov tanečníci Tanečného spolku Komlóš svojím pestrým programom.

DychOrchKoml-03

Festival bol možnosťou aj na odbornú diskusiu, na výmenu názorov a skúseností. Takým odborným programom bolo sympózium, ktoré usporiadali 19. augusta na mestskom úrade.

Samozrejme, pokračovali aj hudobné programy. Popoludní bol veľkolepý sprievod za účasti šestnástich dychových orchestrov. V tento deň mali koncert maďarské orchestre, ktoré pricestovali z bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Tak sa predstavili hudobníci a mažoretky zo Szentesu, z Čorváša, zo susedných miest Mezőhegyes a Orošháza, z Hódmezővásárhelyu, z Békešskej Čaby a z Kiskunfélegyházy. Diváci mohli sledovať pestrý program, v ktorom každý orchester predstavil špecifickú stránku svojej umeleckej činnosti.

DychOrchKoml-04

Záverečný deň bol tiež bohatý na hudobné programy. Vtedy okrem komárňanského orchestra vystupovali zahraniční hudobníci – orchester FOR Bratislava zo Slovenska, Klub študentov zo sedmohradského mesta Targu Secuiesc a Krakowska Orkiestra Staromiejska z Poľska.

V Slovenskom Komlóši žije nielen veľa výborných hudobníkov, ale aj množstvo milovníkov hudby. Počas festivalu sa mohli vyžívať v kvalitnej dychovej hudbe, ktorá v poňatí každého orchestra znie inak. Všetci účastníci štvordňového podujatia sa tak obohatili o nevšedné umelecké zážitky.

Marianna Melegová

Foto: autorka