luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

VIII. Folklórny festival v Kétšoproni

FolkFestKetsopr19-01

V rámci Svätoštefanských dní, ktoré už Samospráva obce Kétšoproň zorganizovala 25. raz, aj v tomto roku sa stretli spevácke a folklórne skupiny Békéšskej župy na folklórnom festivale.

Podujatie sa začalo pred kostolom, kde sme si mohli pozrieť pestrý program skupiny mažoretiek z Čorváša, ktorý sprevádzal miestny orchester. Pod ich vedením šiel slávnostný folklórny sprievod na hlavné námestie dediny.

Hostí privítal starosta obce Sándor Völgyi. Podujatie slávnostne otvoril parlamentný poslanec Tamás Herceg. Bolo pre nás veľkým potešením, že do našej dediny zavítali aj generálny konzul SR v Békešskej Čabe Emil Kuchár, parlamentný hovorca Anton Paulik a predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. Po slávnostných príhovoroch našich vedúcich predstaviteľov v mene Slovenskej samosprávy obce Kétšoproň predsedníčka Erika Tóthová a vedúca Slovenského folklórneho spolku Horenka Mária Zelenyánszka odovzdali v tomto roku založené vyznamenanie „Za Slovákov v Kétšoproni” členovi Speváckeho súboru Horenka, Pavlovi Križanovi. Moderátorkou dňa bola Zsóka Strbiková.

FolkFestKetsopr19-02

Na tomto podujatí vždy majú možnosť vystúpiť slovenské skupiny našej obce. Využili to tanečná skupina Katolíckej základnej školy svätého Štefana, aj citarová skupina Zornička, ktorá predviedla slovenské a maďarské detské ľudové piesne. No a nemohol chýbať ani Spevácky súbor Horenka. Ďalej sa predstavili skupiny z Čabačudu, Poľného Berínčoka, Telekgerendáša, Békéšskej Čaby, Čorváša, Nagyszénása, Kamutu a z rumunskej obce Dorobanti.

Po vystúpeniach sa podávala spoločná večera v reštaurácii Rákóczi. Sme veľmi radi, že každý rok prichádza na festival veľa ľudí, a dúfame, že ešte veľa rokov budeme takto spolu oslavovať.

FolkFestKetsopr19-03

Vyznamenanie „Za Slovákov v Kétšoproni”

Slovenská samospráva sa v tomto roku rozhodla, že založí vyznamenanie, cieľom ktorého je uznať prácu tých obyvateľov obce, ktorí sa podieľajú na zachovávaní miestnej slovenskej reči a národnostných zvykov i tradícií. Slovenská samospráva obce Kétšoproň v tomto roku udelila vyznamenanie Pavlovi Križanovi na návrh Slovenského folklórneho spolku Horenka. Pavol Križan sa narodil 19. januára 1938 v Békešskej Čabe a od svojho narodenia žije v Kétšoproni, kde sa aktívne zapojil do života miestnej komunity. V mladšom veku bol členom miestneho futbalového družstva. Celý život pracoval v miestnom Poľnohospodárskom družstve F. Rákócziho, kde sa zaoberal poľnohospodárstvom a chovom dobytka.

FolkFestKetsopr19-04

Jeho hudobný talent sa preukázal už v detstve. Naučil sa hrať na akordeóne a spievať ľudové piesne v autentickej forme. Od roku 2002 je členom Folklórneho speváckeho súboru Horenka a svedomite vykonáva svoju prácu v oblasti spevu a hudobného sprievodu. Veľa času venuje nácviku slovenských ľudových piesní a sprevádza súbor na rôznych podujatiach.

Prihlasuje sa aj na celoštátnu kvalifikačnú súťaž KÓTA, kde zatiaľ získal dve zlaté ocenenia a na slovenských kvalifikačných stretnutiach získal dve ocenenia „Zlatého páva“.

Je nadšeným členom folklórneho speváckeho súboru. Už takmer dve desaťročia sa aktívne zapája do hudobného života v Kétšoproni, má pozitívny vplyv na formovanie miestnej komunity, je nápomocný Slovenskému folklórnemu speváckemu súboru a spolku Horenka.

Za jeho všestrannú a aktívnu činnosť si zaslúži vyznamenanie a poďakovanie.

Erika Tóthová

Foto: autorka