luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Kto chce mať oheň, musí aj dym trpieť“

DunJub19-01

Dočítame sa v knihe Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.

Význam ľudovej múdrosti zaznamenanú Adolfom Petrom Zátureckým asi nemusíme nikomu vysvetľovať. Všetci mávame pocit, akoby sme nevedeli preskočiť životom pod nohy hodené polená. Toto na svojej koži mnohokrát prežila aj Silvia Sebőková, no nevzdala boj s veternými mlynmi. Úspechy v súkromnom ako aj vo verejnom živote vedúcejtanečného súboru Slnečnice v Dunaeďháze sú výsledkom pridržiavania sa k osobným ideám a, samozrejme, tvrdej práce počas ich realizácie. Na oslavu štvrťstoročnej existencie TS Slnečnice a pokloniť sa pred Silviinou nepoddajnosťou kultúrny dom zaplnili obyvatelia obce, bývalí, súčasní a možno aj budúci tanečníci.

...

AR

Foto: autor

Celý príspevok nájdete v jednom z ďalších čísel Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.

DunJub19-02

DunJub19-03

DunJub19-04