luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Békešskej Čabe oslávili úrodu

VeselCab19-01

Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov ČABA300 a Čabianska organizácia Slovákov usporiadali 22. augusta na nádvorí Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe dožinkovú veselicu.

Dožinky sú slávnosť s náboženským charakterom, ktorú v mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách usporiadali po skončení žatvy.

...

(kan)

Foto: autorka

Celý príspevok si môžete prečítať v 37. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 12. septembra.

Oplatí sa nás predplatiť.

VeselCab19-02

VeselCab19-03

VeselCab19-04