luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Békešskej Čabe oslávili úrodu

VeselCab19-01

Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov ČABA300 a Čabianska organizácia Slovákov usporiadali 22. augusta na nádvorí Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe dožinkovú veselicu.

Dožinky sú slávnosť s náboženským charakterom, ktorú v mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách usporiadali po skončení žatvy. Slávnosť môže zahŕňať odvážanie posledného snopu z poľa, sprievod v krojoch, odovzdanie dožinkového venca a prianie hospodárovi. Potom zvyčajne nasledovala hostina s hudbou a tancom, kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole s hudbou miestneho hudobníka. Tento zvyk sa rozhodli nedávno oživiť aj Čabänia, preto sa zišli so Slovákmi z okolitých obcí na nádvorí Domu slovenskej kultúry v horúci augustový deň. Privítal ich hlavný organizátor podujatia Ondrej Kiszely, ktorý vyjadril radosť z toho, že po dlhom období sa znova stretajú Slováci z tejto lokality na takomto podujatí a vyzdvihol, že v živote mesta sa ešte nikdy nestalo, že dožinkový veniec požehná spoločne evanjelický farár a katolícky kňaz. Hlavnú súčasť slávnostného dňa, dožinkový veniec priniesli členky miestneho Balassiho folklórneho súboru oblečené do krásneho farebného ľudového kroja a členovia speváckeho zboru Čabianska ružička. Veniec požehnali a za úrodu poďakovali evanjelický farár Pavel Kutyej a katolícky kňaz Antal Szigeti. Po spoločnej večeri, ktorú pripravil Slovenský klub vo Viniciach, nasledovala veselica, ku ktorej hrala Hudba Tibora Mótyána zo Sarvaša.

VeselCab19-02

VeselCab19-03

VeselCab19-04

(kan)

Foto: autorka