luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dni Novej Pešti so Slovákmi

NPestDni19-02

Samospráva Novej Pešti už tradične organizuje koncom augusta dni mestskej časti pri príležitosti jej založenia.

Na podujatí nechýbali ani tu žijúce národnosti. Sobota bola vyhradená pre obyvateľov rôznych národností, aby prezentovali svoju kultúru a gastronómiu. Slovenská samospráva Novej Pešti pod vedením predsedníčky Anny Kutňánskej pozvala na tento deň formáciu Pilíšska rodinka z Mlynkov, v ktorej spievajú spolu tri generácie žien a dievčat v hudobnom sprievode Petra Bereckého a rytmickom sprievode Jana Machaja. Ako pri každom ich vystúpení, aj tentoraz sa najviac kamier smartfónov obracalo na nezvyčajný hudobný nástroj ozembuch, ktorý je zaručenou zaujímavosťou. Využili však aj krásny hlas Vanesy Glückovej, ktorú s P. Bereckým sprevádzala aj sestra Laura na harmonike.

NPestDni19-01

NPestDni19-03

NPestDni19-04

Počas podujatia Dni Novej Pešti sa návštevníci mohli stretnúť aj s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou, podpredsedom Slovenskej samosprávy Budapešti Pavlom Beňom a predsedom Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti Jánom Kukučkom v stane Slovákov, kde ponúkali pravú dolnozemskú klobásu a chladené pivo. Tento rok tu bolo naozaj rušno, veď Slováci z tejto mestskej časti sa prišli informovať aj o nastávajúcich voľbách do národnostných samospráv, ako aj ďalších aktivitách voleného zboru.

(ef)

Foto: autorka