luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O Dni legíndskych Slovákov

LegSlovNar19-01

Vďaka úzkej spolupráci obecnej a národnostnej samosprávy sa 21. septembra v Legínde uskutočnili dve podujatia v jeden deň, Oberačková slávnosť a Deň legíndskych Slovákov.

Záujemcovia prišli v hojnom počte, aby pod príjemnými jesennými slnečnými lúčmi slávnosťou zakončili obdobie naplnenia komôr. Mnohí sa tohto podujatia zúčastnili v krojoch a krátko popoludní sa v sprievode vybrali legíndskymi uličkami. Tým každému dali na vedomie ukončenie poľnohospodárskych prác.

...

AR

Foto: internet

Celý príspevok nájdete v jednom z ďalších čísel Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.

LegSlovNar19-02

LegSlovNar19-03

LegSlovNar19-04

Podujatie finančne podporila Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku.