luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň legíndskych Slovákov

LegSlovNar19-01

Vďaka úzkej spolupráci obecnej a národnostnej samosprávy sa 21. septembra v Legínde uskutočnili dve podujatia v jeden deň, Oberačková slávnosť a Deň legíndskych Slovákov.

Záujemcovia prišli v hojnom počte, aby pod príjemnými jesennými slnečnými lúčmi slávnosťou ukončili obdobie zberu úrody. Mnohí sa tohto podujatia zúčastnili v krojoch a krátko popoludní sa v sprievode vybrali legíndskymi uličkami. Takto každému symbolicky oznámili, že ukončili poľnohospodárske práce. Rozradostenej mase ľudí počas dvojhodinového pochodu v piatich stanoch ponúkali občerstvenie.

Priestor pred Kultúrnym domom slúžil ako dejisko Dňa legíndskych Slovákov. Členovia miestnej Slovenskej samosprávy prítomných ponúkali pampúšikmi a tradičným fazuľovým guľášom.

LegSlovNar19-02

Po hymnickej piesni Slovákov v Maďarsku program otvorila predsedníčka slovenskej samosprávy Csilla Mezeiová, ktorá menovite pozdravila vzácnu návštevu z družobnej obce Horné Peťany, predsedníčku Slovenskej národnostnej samosprávy v Horných Peťanoch Zuzanu Laczkovszkú Pápaiovú. Predsedníčka legíndskeho slovenského voleného zboru vo svojom slávnostnom príhovore zhrnula doterajšie programy a aktivity samosprávy a vyjadrila potešenie z toho, že počet registrovaných slovenských voličov z 52 vzrástol na 61. Prítomných informovala o nasledujúcich dvoch väčších podujatiach, medzi mnohými spomenula výlet do Bojníc a tradičné vianočné stretnutie.

Starosta Legíndu Tamás Tunkel vo svojom prejave poznamenal, že maličká obec, ktorá má len okolo 450 obyvateľov, môže byť hrdá na miestnu slovenskú samosprávu, ktorá s mnohými národnostnými podujatiami obohacuje jej život, zachováva slovenský jazyk a národnostnú kultúru.

LegSlovNar19-03

Vyše trojhodinový kultúrny program otvorila kyticou slovenských ľudových piesní Lilla Lakiová. Nasledovali legíndske deti, ktoré zatancovali choreografiu Cs. Mezeiovej. Naučili sa ju v tohtoročnom dennom tábore, ktorý organizovala obecná samospráva s finančnou a materiálnou podporou slovenskej samosprávy. Po vystúpení miestneho speváckeho zboru na rad prišli pozvané telesá. Tanečný súbor Bukovinka z Répášskej Huty, Kapela Csibaj z Jače a Pilíšska rodinka z Mlynkov záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru Slovákov v Maďarsku očarili najkrajšími predstaveniami zo svojho repertoáru.

Po programe nasledovalo odovzdanie vyznamenania Za našu legíndsku slovenskú národnosť. Tento rok ho získal bývalý podpredseda Slovenskej samosprávy v rokoch 2014-2017 Szerafin Fehér a jeho rodina. Členovia rodiny sú stálymi účastníkmi miestnych slovenských podujatí, napomáhajú ich uskutočnenie a zabezpečujú priebeh. Od predsedníčky samosprávy Cs. Mezeiovej si prevzali pamätný list, kvety, darčekovú tašku a keramickú misku.

Novinkou tohtoročných osláv legíndskych Slovákov boli dve súťaže. Prvou bola súťaž o najlepšiu domácu pálenku. Členovia Kapely Csibaj mali neľahkú úlohu, ako porotcovia museli ochutnať 12 druhov. V kategórii najlepšia slivovica prvenstvo získal István Fehér, z marhuľovíc muzikantom najviac chutil „liek“ Istvána Saskóa, a v kategórii iné za najchutnejší vyhlásili hruškový liehový nápoj Kornéla Fehéra. V súťaži sladkých a slaných pečív bolo 15 druhov, porotcom najviac chutilo pečivo Magdolny Lochovej a pagáče Márie Koczkárovej Tóthovej.

LegSlovNar19-04

Báli sme sa, že počasie bude chladné na uskutočnenie podujatia na voľnom priestranstve, ale Legíndčania sa nezľakli a prišli vo veľkom počte. Vždy s radosťou a elánom sa pripravujeme na takéto akcie. Myslím si, že program bol pre obecenstvo zábavný. Veľmi ma teší, že záujem prejavila aj mladšia generácia,“ dodala Cs. Mezeiová, a s hrdosťou poznamenala, že v poslednom období si samospráva môže na konto pripísať mnoho prvenstiev. Vďaka šéfkuchárovi Csabovi Rozinovi sa im na Slivkovom festivale v Bodonyi podarilo získať dve tretie miesta vo varení a v zdobení stanu, na veňareckom Haluškovom festivale zo štyroch kategórií získali dve zlaté umiestnenia a jedno strieborné.

Po večeri a vystúpení spevákov Judity Lőrinczovej a Gábora Bota sa začala tanečná zábava sprevádzaná Kapelou LagziPlusz.

AR

Foto: internet

Podujatie finančne podporila Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku.