luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Predstavitelia slovenských médií v Maďarsku sa zišli v Mlynkoch

NovStret19-01

Deň slovenských novinárov v Maďarsku sa viaže k prvému vydaniu týždenníka Ľudové noviny.

V Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch v organizátorskej gescii Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm s. r. o., našej redakcie a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa 4. októbra pracovníci médií, redaktori, reportéri, publicisti, moderátori a fotografi z tlačených či elektronických masovokomunikačných prostriedkov zišli, aby v slávnostnom a tvorivo-pracovnom duchu prediskutovali budúcnosť slovenských médií v Maďarsku: 63-ročného týždenníka Ľudové noviny, o 27 rokov mladšej relácie Domovina z produkcie MTVA a Slovenského vysielania Maďarského rozhlasu jestvujúceho na rádiových vlnách od roku 1974.

AR

Foto: Andrea Kiššová

Celý príspevok si môžete prečítať v 42. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 17. októbra.

Oplatí sa nás predplatiť.

NovStret19-02

NovStret19-03

NovStret19-04