luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Unikát spájajúci ľudí – Regionálny národnostný deň v Šalgótarjáne

SalgZup19-01

Každoročne, sa okolo adventného obdobia novohradská a hevešská Slovač zíde v priestoroch Kultúrneho domu Attilu Józsefa v Šalgótarjáne, aby sa spoločne poklonili vyznamenaným a prežili nevšedný večer s výborným slovenským folklórnym telesom. 16-ročná tradícia je naozajstným unikátom medzi Slovákmi v Maďarsku, lebo ani jedna župa neuskutočňuje stretnutie takéhoto kalibru.

Škoda, že ho tentoraz nesprevádzala bielinkastá perinka snehu ani adventný trh. Námestie si v taký čas oblečie vianočné rúcho a ľudia pri drevených stánkoch ponúkajúcich varené víno a vianočné dobrôtky všakovakého druhu sa neviazane rozprávajú medzi sebou, iní zase prežívajú duch Vianoc pri Betleheme, pričom v éteri počuť koledy viažuce sa k tomuto obdobiu. Napriek tomu však prítomní neboli o nič ochudobnení, ba viac, mohli sa sústrediť len na jedno, na potešenie zo spoločného stretnutia.

...

AR

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 49. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 5. decembra.

Oplatí sa nás predplatiť.

SalgZup19-02

SalgZup19-03

SalgZup19-04

Podujatie zorganizovali Novohradská župná a Šalgótarjánska slovenská národnostná samospráva, Združenie novohradských a hevešských Slovákov, Zväz Slovákov v Maďarsku.

Podujatie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku a Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku – Regionálne stredisko Veňarec.