luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Regionálne stretnutie v Tatabáni-Bánhide

RegStretVerGer-01

Slováci z regiónu Vérteš-Gereče (Bánhida, Orosláň, Síleš, Tárdoš) sa 14. novembra zišli v Tatabáni-Bánhide. Keďže priestory Slovenského domu sa stali „tesnými“ na privítanie asi osemdesiat hostí, miestny farár Attila Gedő dal organizátorom k dispozícii veľkú miestnosť sv. Ignáca, ktorá je pri fare bánhidského kostola a v susedstve Regionálneho slovenského domu.

Prítomných privítala predsedníčka Slovenskej samosprávy v Tatabáni-Bánhde Anna Mazalinová. Začiatkom stretnutia sme zaspievali hymnickú pieseň Daj Boh šťastia.

RegStretVerGer-02

Keďže sme po voľbách, predstavili sme členov novozvolenej Slovenskej samosprávy v Bánhide. Po nich predsedovia privítali členov slovenských samospráv v Orosláni, Síleši a Tárdoši. „Do poslaneckých zborov sa dostalo veľa nových, hlavne mladých členov, čo je zárukou budúcnosti našej Slovače,“ povedala predsedníčka.

Vedúca regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Tatabáni-Bánhide Ružena Izingová Pružinová sa nakrátko zmienila o mnohorakej kultúrnej činnosti päťročného volebného obdobia. Fotograf Károly Jackl pravidelne fotografuje a zhotovuje DVD na rôznych spoločných podujatiach. R. Izingová Pružinová pripomenula, že v poslednom päťročnom volebnom období ich K. Jackl nahral šesťdesiatjeden. Aj tentoraz si prítomní mohli pozrieť nahrávky z vystúpení.

RegStretVerGer-03

Malými darčekmi sa A. MazalinováR. Izingová Pružinová poďakovali za prácu harmonikárom speváckych skupín Viliamovi UrbanicsoviLászlóovi Csalánosimu, fotografovi K. JackloviA. Smudlovej. DVD darovali aj predsedníčkam slovenských samospráv v regióne.

V novembri sa už začína obdobie zakáľačiek. Hostitelia účastníkov prekvapili chutnou večerou: pečenou klobásou a jaternicami. Na stoloch nechýbali ani dobré víno a minerálka. Šikovné gazdinky napiekli veľa chutných zákuskov, koláčikov a pagáčikov.

Po večeri sa sála ozývala peknými slovenskými pesničkami a spevácka skupina Vérteš-Gereče na čele s vedúcim harmonikárom L. Csalánosim nacvičovali vianočný program, s ktorým vystúpia na predvianočných podujatiach.

RegStretVerGer-04

Medzitým vedúci predstavitelia samospráv konkretizovali programy a úlohy, ktoré ich čakajú do konca roka. R. Izingová Pružinová sa poďakovala za spoluprácu s nádejou, že aj v budúcnosti budú pokračovať v práci za slovenskú národnosť.

Anna Crnečká

Foto: Károly Jackl