luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Páračky v Níži so šľachetným cieľom

ParNiz19-01

V severnej časti Maďarska, v oblasti Severného stredohoria, na južnej časti Novohradskej župy leží slovenská národnostná obec počítajúca 1230 obyvateľov, Níža.

O pomerne čulý kultúrno-spoločenský život sa bezpochyby starajú výchovno-vzdelávacie inštitúcie, mnohé miestne združenia a v neposlednom rade neúnavní členovia klubu dôchodcov, ktorí sa stretávajú raz do týždňa, aby skúšali, tvorili a bavili sa. Na ich čele od roku 1991 stojí Margita Soboňová.

...

AR

Foto: Zuzana Kučerová

Celý príspevok nájdete v jednom z ďalších čísel Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.

ParNiz19-02

ParNiz19-03

ParNiz19-04