luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Páračky v Níži

ParNiz19-01

V severnej časti Maďarska, v oblasti Severného stredohoria, na juhu Novohradskej župy leží slovenská národnostná obec Níža, ktorá má 1 230 obyvateľov. O pomerne čulí kultúrno-spoločenský život sa starajú výchovno-vzdelávacie inštitúcie, mnohé miestne spolky a v neposlednom rade neúnavní členovia klubu dôchodcov Jasienky, ktorí sa stretávajú raz do týždňa, aby skúšali, tvorili a bavili sa. Na ich čele od roku 1991 stojí Margita Soboňová.

Dôchodcovia sa vrhli do práce, lebo počas osláv 25. výročia si zaumienili, že znovu oprášia vyše štvrťstoročné videonahrávky o zvykoch a tradíciách v obci. Nápad vznikol vtedy, keď v klube premietli dokument z roku 1991 o živote klubu. Video sa každému páčilo, podaktorí opäť videli svojich rodičov a známych, ktorí už dávno nie sú medzi nimi. Mnohí sa od dojatia rozplakali. Rozhodli sa teda, že aj oni sa chcú podieľať na spoločnej tradícii a pre nasledujúce generácie zanechať nasledovaniahodnú stopu.

ParNiz19-02

„Chceli by sme nížanské zvyky predstaviť aj širokej verejnosti. Materiál máme už dávno pozbieraný a plánujeme tieto tradície i zvyky nejakým digitálnym spôsobom zvečniť v niekoľkých približne 15-minútových krátkych filmoch,“ povedala o plánoch predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži Zuzana Kučerová a stručne porozprávala ako v obci prebiehali páračky. „Prišli k nám od susedov, potom sa pustili do práce. Tradíciou bolo, že sa dostavili aj chlapi a hodili vrabca do peria. Keďže boli chladné večery, na stole nechýbalo víno a pálenka. Gazdiná sa postarala aj o hladných, ponúkla im makovú kukuricu alebo pampúšiky. Tieto stretnutia sa niesli v dobrej nálade, a nebolo neobvyklé ani spoločné tancovanie,“ zaspomínala si.

ParNiz19-03

„Páračky sme si zvolili ako prvú časť projektu, lebo momentálne nemáme priestory na iné, väčšie aktivity. Mohli by sme aj tkať, ale nemáme kam umiestniť krosná. Plánujeme 4-5 tematicky zameraných stretnutí. Chceme zdokumentovať tradičnú zabíjačku, vyšívanie a háčkovanie, fašiangy a majáles, ťahanie závinu ako aj maľovanie kraslíc. Je veľa námetov, lebo naši predkovia múdro a veľmi osožne využili každú minútu voľného času,“ povedala Z. Kučerová o voľbe témy prvého stretnutia a ďalších plánoch, ktoré dostali súhrnný názov „Nížanské zvyky“. Predsedníčka prízvukovala, že ako prevádzkovateľka miestnej školy sa bude snažiť aktivizovať mládež a zaviesť akúsi praktickú hodinu slovenskej vzdelanosti. Staronová predsedníčka slovenskej samosprávy sa s ľútosťou zmienila o tom, že z ich klubovej miestnosti obecná samospráva plánuje vytvoriť obradnú sieň, a členmi klubu zozbierané jedinečné relikvie majú uskladnené na nevyhovujúcich miestach, kde chátrajú. Kúpa a zriadenie Oblastného domu je v nedohľadne.

ParNiz19-04

Napriek týmto nepríjemným záležitostiam sú však členovia klubu Jasienky optimisti, stretávajú sa každý utorok podvečer. V tomto období pripravujú dekorácie na vianočný stromček, zhotovujú adventné vence a iné predmety. Veríme, že ich situácia sa onedlho vyrieši a od nového roka budú mať vhodný priestor na schôdze, ako aj pre národopisnú zbierku.

AR

Foto: Zuzana Kučerová