luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Otvorený dom slovenských tradícií

PoBeDT-01

V rámci programu Széchenyi 2020 bol uskutočnený projekt Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku TOP-7.1.1.-16-H-EFRA-2019-00231 s názvom Moderný dom otvorených dverí pre zachovávanie slovenských tradícií, – píše sa v komuniké Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku, ktoré sme prednedávnom dostali. – Výsledkom investície je moderný, bezpečný a kultivovaný komunitný priestor, ktorý pomôže realizovať plánované odborné programy v budúcnosti.

Vďaka výberovému konaniu bola zrekonštruovaná kuchyňa, ktorej vnútorné usporiadanie zodpovedá očakávaniam spoločenských priestorov 21. storočia. Z tohto dôvodu bola vymenená dlažba a obklady stien, tiež v duchu potrieb doby, so zreteľom na účely a estetický vzhľad, ale predovšetkým pre potreby každodenného použitia. Vďaka projektu vznikli moderné komunitné priestory, bola obnovená vnútorná sála, nové obloženie dostala terasa a bolo prestavané schodisko, ktoré je dnes už bezpečné. Vymenili aj vchodové dvere, čo zabezpečuje zachovanie hodnôt komunitného domu a okrem toho bola zlepšená prístupnosť rôznych podujatí v priestoroch bez toho, aby sa navzájom rušili. Aj na dvore došlo k mnohým zmenám. Vonkajšie priestory dostali moderný dizajn, umiestnená bola besiedka a zakúpená mobilná pec, vďaka ktorej môžu generácie na zaujímavých programoch v príjemnom prostredí odovzdávať gastronomické tradície slovenských predkov. Projekt bol realizovaný v rámci programu Széchenyi 2020 s pomocou grantu Európskej únie vo výške 5,99 milióna forintov, – píše sa v komuniké.

PoBeDT-02

Množstvo vykonanej práce v troch etapách programu

Vzhľadom na to, ako často sa dostávajú rôzne témy z Poľného Berinčoku na stránky nášho periodika, je celkom zjavné, že mestečko na Dolnej zemi sa zveľaďuje bez ohľadu na pandemickú situáciu. Aktivita slovenského voleného zboru pod vedením Jána Červenáka je v harmonickom súlade s neúnavnou činnosťou vedúcej Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku Juliany Borguľovej. Pod jej taktovkou a neustálou snahou obohacovať svoje blízke i vzdialenejšie okolie pani Julika doslova striehne na každú príležitosť, keď nejaká organizácia vypíše grant na podporu komunitnej činnosti od Európskej únie počnúc cez vládne, či rezortné dotácie, alebo mimovládne nadácie, miestnou samosprávou končiac.

PoBeDT-03

– Kde sa vo vás berie neutíchajúca túžba objavovať všetky možné spôsoby zveľaďovania? Kedy ste sa naučili patrične formulovať žiadosti, že vaša snaha je hádam vždy korunovaná pozitívnym výsledkom?

– Od roku 1999 píšem súbehy a odvtedy som sa naučila, ako možno úspešne formulovať naše potreby. Vždy sa snažím využiť všetky možnosti. Hľadám grantové príležitosti a využijem do posledného písmena aj 500 znakov na popísanie snahy. Ale, vážne. Komuniké sme poslali do jediného slovenského tlačeného periodika v Maďarsku aj preto, aby sme sa pochválili, aj preto, lebo nám to predpisuje povinnosť. Realizácia tohto projektu bola vyvolaná potrebami našej národnostnej komunity, v duchu ktorých musíme prezentovať hodnoty postavené na gastronómii, folklórnom a kultúrnom dedičstve slovenskej národnosti. Videli sme, že v jednom kroku nebudeme vedieť uskutočniť celý projekt, preto sme ho rozdelili na tri etapy. Prvé kolo prebiehalo vlani od polovice júna do polovice decembra. Najprv sme zvolali manažment a pripravili sme projektovú dokumentáciu. Následne sme zakúpili potrebné prostriedky, napríklad mobilnú pec, altánok, ktorý sme umiestnili na dvore a tiež posuvné steny s dverami, vďaka ktorým môžeme veľkú sálu rozdeliť na tri menšie jednotky, kde môžu prebiehať rozličné, spolu nesúvisiace aktivity. Nech je to napríklad skúška pávieho krúžku a vedľa sa zároveň môže konať stretnutie ďalšej skupiny našej slovenskej komunity. Prípadne ďalších 15-členných skupín občanov mesta, v ktorých posilňujeme spolupatričnosť k miestnej komunite. Mamičkina kuchyňa sa bude môcť pravidelne prezentovať gastronómiou našich predkov v oblasti pečenia v peci, či už pečených jedál, chleba alebo zapekaných cestovín. Vďaka mobilnej peci to môže naša gastronomická skupina predstavovať inovatívnym a moderným spôsobom. Preto bolo aj dôležité prestavať kuchyňu. Podlaha bola pred rekonštrukciou pokrytá nebezpečne šmykľavým linoleom. Na podlahu sa dostala keramická krytina a kachličkami je pokrytá stena v duchu súčasných požiadaviek hygieny. Inak by sme nemohli variť pre táborový pobyt detí, ani pohostenie na iné príležitosti. Pôvodne boli na chodbe retro kachličky, 10x10 cm, takzvaný metlachit, ktoré majú nádych tradičnosti a starodávnej atmosféry. Pomerne veľa bolo polámaných, uvoľnených, tie sme museli vyhodiť, ale tie, ktoré neboli poškodené, sme vrátili na pôvodné miesto. Škoda, že sme neuvažovali o možnosti zohnať túto krytinu pod rukou. Takže sme nemohli pokryť tými kachličkami celú chodbu. Zato sme dali namiesto troch vyšších schodov postaviť štyri nižšie. Vedľa nich postavili majstri rampu pre bezbariérový prístup, aby sa tadiaľ dostali aj vozíčkari. Dom pestovania tradícií je na ústrednom mieste mesta. Svojimi projektmi zachovávať folklórne hodnoty je tiež hodnotným kultúrnym a turistickým centrom diania v Poľnom Berinčoku. Chceme byť žijúcim komunitným strediskom, naozaj domom otvorených dverí s príťažlivými priestormi a zaujímavými programami vysokej kultúrnej úrovne a voľnočasových možností. Chceme zapájať aj mladé generácie. Naše mesto potrebuje organizovanie pravidelných národnostných podujatí, predstavenie pestrej palety národnostnej kultúry. Aj preto sme potrebovali získať prostriedky na zakúpenie altánku, pece i mobilných stien.

Od polovice februára prebiehali rekonštrukčné práce vo vnútri. Napríklad majstri nám pomáhali v nanášaní vápenného náteru, znova boli natreté okná a dvere. Žiaľ, ďalším krokom musí byť oprava strechy, lebo zateká, preto bolo nutné maľovať.

PoBeDT-04

– V posledný marcový deň ste dokončili sériu pracovných činností. Kedy budete môcť odovzdať výsledok projektu?

– K 15. marcu dorobil práce subdodávateľ, ktorý vyhral výberové konanie. Do konca mája musíme vyúčtovať. Ešte nás čaká pripevnenie označenia a tabuliek. Hneď sme začali hľadať ďalšie zdroje, aby sme mohli dokončiť bezbariérové parkovisko. Kedy sa budeme môcť spoločne tešiť z odovzdania zrekonštruovaného domu otvoreného pre pospolitosť Poľného Berinčoku? Všetko závisí od toho, ako zvládneme pandémiu. Nechceme nič súriť, ani podceňovať nebezpečenstvo. Len sa už chceme spoločne stretať a budovať našu súdržnú národnostnú komunitu.

-etre

Foto: Juliana Borguľová