luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Pod Pilíšom – tam je náš svet“

PodPilisBCaba16-01

Výstava fotografií Imricha Fuhla s týmto názvom bola sprievodným podujatím stretnutia v Župnej knižnici v Békešskej Čabe v jedno síce sychravé, ale srdce hrejivé decembrové popoludnie.

Vďaka podpore Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku diskutovali o svojej tvorbe s podporou obecenstva Alexander Kormoš, Gregor Papuček, Rudolf Fraňo. Stretnutie moderoval a neraz i vtipným slovom dopĺňal novinár, básnik a ako prítomní mohli vidieť i úspešný fotograf Imrich Fuhl.

PodPilisBCaba16-02

V početnom publiku nechýbali okrem Juraja Antala Dolnozemského i ďalší dolnozemskí autori. Osobné vyznania literátov boli sprevádzané recitovaním vlastných básní. Pridali sa k nim i recitátori z obecenstva a žiaci čabianskeho Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia. Tí vystúpili i s krátkym programom slovenských ľudových piesní.

PodPilisBCaba16-03

Prekladateľ a vydavateľ, regionálny historik Rudolf Fraňo predstavil prítomným časť svojej rozsiahlej publikačnej činnosti. Aj keď píše najmä po maďarsky, jeho témy sú zakotvené v slovenskom pilíšskom prostredí. Vo vlastnom náklade vydal už vyše 20 knižných titulov, časť z nich i v slovenčine. Námety čerpá v rodnej obci, tradíciách jej ľudovej architektúry, v ľudovom humore i v remeslách. Venuje sa aj prekladateľskej činnosti, preložil napríklad do maďarčiny historický román Milana Ferka Jánošík.

PodPilisBCaba16-04

Naozaj, „pod Pilíšom – tam je náš svet“, tam je jedinečný svet. Hoci vo vyjadreniach autorov sa objavili i smútok a nostalgia, fotografie, hovorené i zaspievané slová dokázali, že je to stále krásny slovenský svet.

Ján Pitoňák

Foto: autor, I. Fuhl, Zuzana Lonovičová