luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Stretnutie slovenských evanjelických farárov

CemEvFar-01

Putujúca farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová pozvala 16. októbra do Čemeru slovenských evanjelických farárov z Maďarska na tradičné stretnutie. Stretnutie sa začalo pobožnosťou v kostole, na ktorú prišli členovia miestneho cirkevného zboru v krásnych ľudových krojoch.

Kázňou slova Božieho poslúžila farárka Alžbeta Nobiková zo Sarvaša, ktorá sa priznala, že v Čemeri ešte nekázala, preto je pre ňu veľkou cťou, že sa môže prihovoriť tunajším veriacim. Vo svojej kázni sa zamerala na zachovávanie viery a materinského jazyka a na potrebu hrdosti na svoju národnosť. Počas bohoslužby na organe hral senior Adam Mekiš z Jače.

CemEvFar-02

Podujatie nadviazalo na podobné stretnutia, ktoré sa uskutočnili už na rôznych miestach v Maďarsku a jeho cieľom bolo poskytnúť priestor evanjelickým farárom, ktorí slúžia v zboroch, kde sú dodnes aj slovenskí veriaci, na prediskutovanie aktuálnych tém.

Po pobožnosti sa účastníci presunuli na faru, kde ich najprv v mene Celoštátnej slovenskej farárskej služby privítala farárka H. Gulácsiová Fabuľová. Zvlášť pozdravila miestneho duchovného Gyulu Johanna, ktorému sa poďakovala za otvorenosť a možnosť usporiadať celoštátne stretnutie slovenských evanjelických farárov v Maďarsku v obci blízko hlavného mesta. Pani farárka pozdravila aj predsedu Náboženského výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Tibora Mótyána, ako aj cirkevného historika Lászlóa Matusa. Na stretnutí sa zúčastnili aj farár Ján Lantos z Čomádu a predsedníčka Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Zuzana Szabová. Svoju neúčasť písomne ospravedlnili biskupi evanjelickej cirkvi v Maďarsku a dozorkyňa Anna Lengyelová, ktorí ubezpečili slovenských evanjelických farárov, že ich služba je dôležitá. Takisto kvôli pracovným povinnostiam sa na rokovaní nemohli zúčastniť ani slovenskí duchovní z Békešskej a Báčsko-malokumánskej župy.

CemEvFar-03

H. Gulácsiová Fabuľová referovala o práci v uplynulom období. Ako uviedla, slovenské služby Božie sa konajú pravidelne a v niektorých zboroch pri sviatočných príležitostiach v Békešskej, Novohradskej a Peštianskej župe. Informovala o účasti na slovenských dňoch, o medzinárodných stretnutiach, konferenciách a o ekumenickom stretnutí cirkevných zborov. Najväčšou udalosťou posledných mesiacov boli oslavy 220. výročia narodenia Jána Kollára v Mošovciach, ako aj biblický tábor v Sazdiciach.

Po tejto správe nasledovala prednáška L. Matusa o kázni J. Kollára zo dňa 21. mája 1848. Ako povedal, málo sa hovorí o kázňach tohto velikána, ktorého síce uznávajú aj ako farára, ale predovšetkým ako národného aktivistu a literáta.

CemEvFar-04

Po prednáške, počas ktorej sa farári živo zaujímali o niektoré detaily, nasledovala diskusia, v rámci ktorej T. Mótyán ponúkol pomoc Náboženského výboru CSSM pri aktivitách evanjelických farárov.

Počas obeda bývalý starosta Čemeru a presbyter Juraj Bátovský pripomenul zaujímavé fakty o obci. Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Alžbeta Szabová privítala evanjelických farárov v Slovenskom dome. Hovorila aj o tom ako v Čemeri zachovávajú slovenské tradície: napríklad tanečná skupina Furmička má dnes už tri podskupiny (v jednej je vyše tridsať detí predškolského veku!), ďalej formou národopisnej zbierky, ktorá je prístupná pre každého a prezentovaním čemerských slovenských zvykov na všetkých obecných, celoštátnych a medzinárodných fórach.

Stretnutie slovenských evanjelických farárov zakončili účastníci za bielym stolom, ochutnali aj miestnu špecialitu: čerstvo upečené gerhene.

(ef)