luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Mariánske stretnutie v Baňačke

MarStretBan17-01

V gréckokatolíckom kostole sv. Michala v Baňačke sa 21. októbra uskutočnilo v poradí už 16. Mariánske stretnutie cirkevných speváckych zborov. Zúčastnilo sa ho päť speváckych zborov z Maďarska a Slovenska a svätú omšu celebrovali traja kňazi dvoch vierovyznaní.

Je pravdou, že tohtoročné Mariánske stretnutie cirkevných speváckych zborov sa uskutočnilo v trocha netradičnom termíne. Od začiatku septembra, kedy sa obyčajne stretnutie koná, ubehol totiž mesiac. No ako sa účastníci podujatia mohli v rámci kázne dozvedieť, Márii v Biblii je venovaný skoro každý mesiac. Počas úvodnej liturgie svätej omše o tom vo svojej kázni hovoril hosťujúci rímskokatolícky kňaz z obce Hollóháza, Gábor Tóth.

...

(jk)

Foto: autorka

Celý príspevok si môžete prečítať v 46. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 16. novembra.

Oplatí sa nás predplatiť.

MarStretBan17-02

MarStretBan17-03

MarStretBan17-04