luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Mariánske stretnutie v Baňačke

MarStretBan17-01

V gréckokatolíckom kostole sv. Michala v Baňačke sa 21. októbra uskutočnilo v poradí už 16. Mariánske stretnutie cirkevných speváckych zborov. Zúčastnilo sa ho päť speváckych zborov z Maďarska a Slovenska a svätú omšu celebrovali traja kňazi dvoch vierovyznaní.

Je pravdou, že tohtoročné Mariánske stretnutie cirkevných speváckych zborov sa uskutočnilo v trocha netradičnom termíne. Od začiatku septembra, kedy sa obyčajne stretnutie koná, ubehol totiž mesiac. No ako sa účastníci podujatia mohli v rámci kázne dozvedieť, Márii v Biblii je venovaný skoro každý mesiac. Počas úvodnej liturgie svätej omše o tom vo svojej kázni hovoril hosťujúci rímskokatolícky kňaz z obce Hollóháza, Gábor Tóth.

Omšu potom odslúžili dôstojní duchovní otcovia gréckokatolíckeho vierovyznania. Miestny farár Gábor Szilágyi a Emil Bodolóczky z obce Mikóháza zdôraznili dôležitosť spomienky na Máriu, matku Ježišovu a vyjadrili organizátorovi podujatia, miestnej Slovenskej národnostnej samospráve Nového Mesta pod Šiatrom vďaku za jeho každoročné usporiadanie.

Po úvodných slovách predsedníčky slovenskej samosprávy Júlie Kuczikovej, ktorá zároveň odovzdala pozdrav od predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej a riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Kataríny Király miestny organizátor vyjadril obom inštitúciám poďakovanie za finančnú podporu podujatia.

Pozdrav predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženky Egyedovej-Baránekovej vo forme kytice kvetov odovzdala členka predsedníctva Katarína Krafčenková. Napokon prítomných v mene samosprávy mesta pozdravil aj člen zastupiteľstva, miestny poslanec István Szőnyi.

MarStretBan17-02

Prvými vystupujúcimi samotného stretnutia boli tí najmladší. Miešanému zboru žiakov a učiteliek novomestskej Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej ZŠ a internátu totiž pokojne môžeme povedať, že bol najmladší, čo sa týka priemerného vekového zloženia, ale aj existencie zboru. Takto spolu totiž vystupujú len druhý rok. No ide im to naozaj dobre. Potvrdil to aj úžas prítomných počas sólového vystúpenia žiaka 4. triedy Petra Jánosiho a uznanlivý potlesk pre celý kolektív na záver ich vystúpenia.

Poldruhahodinový program mariánskych cirkevných piesní potom obohatili ešte štyri vystupujúce súbory. V repertoári miestneho ženského speváckeho zboru Rozmarín, ktorý vedie Mária Holodová, sa striedali slovenské piesne zdedené po rodičoch a prarodičoch vo východoslovenskom nárečí. Program speváckeho zboru z obce Hollóháza nacvičil kňaz Gábor Tóth a sprevádzal ho elektronický hudobný sprievod. Speváci zboru s názvom Kvety Hút z Pálházy pod vedením Lászlóa Tótha zaspievali piesne z okolitých slovenských obcí. Ich posolstvom je totiž zachovávať dedičstvo Veľkej, Malej a Vágašskej Huty, no k sprievodu syntetizátora pridali aj modernejšie chrámové piesne.

MarStretBan17-03

Na záver sa pred oltár s obrazom Panny Márie zoradil súbor zo Slovenska, Corale Collegium pôsobiaci v Trebišove. Hudobný súbor koncertuje už 12 rokov na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach mesta, ako aj počas cirkevných sviatkov. Ich účasť na podobnom stretnutí v Maďarsku však bola prvá. Aj preto sa Izabela Bulinská veľmi tešila na túto udalosť a domov odchádzala so sľubom, že si ešte nájdeme príležitosť na spoločný program.

A ak si čitateľ v tomto momente myslí, že stretnutie cirkevných zborov týmto skončilo, musíme ho prekvapiť. Program pokračoval spoločným obedom v rekreačnom stredisku Smaragdvölgy. Ten bol pokračovaním neformálnej časti podujatia, počas ktorej si prítomné zbory ešte „zasúťažili” v prezentáciách svojho svetského repertoáru. Dopĺňali sa v jednotlivých slohách piesní a odchýlkach pri istých verziách refrénov. Došlo aj k výmene nôt a textov pesničiek. Veď koľko obcí a miest, toľko verzií nášho spevavého dedičstva!

MarStretBan17-04

V mene miestnej slovenskej samosprávy preto môžeme skonštatovať, že podujatie opäť prispelo k zachovaniu nášho najcennejšieho, a to slovenského spievaného slova, ale aj k milovaniu svojho blížneho bez ohľadu na to, odkiaľ prišiel, akým jazykom rozpráva, alebo koľko má rokov.

(jk)

Foto: autorka