luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Správať sa a žiť po kresťansky

JanuOmsa-01

„...Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi,“ citoval z Listu apoštola Pavla Galaťanom v prvú januárovú nedeľu na svätej omši v Kostole sv. Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha v Budapešti vdp. Attila Kónya.

Duchovný slovenských katolíkov v Budapešti vo svojej kázni, v ktorej oslávil krst Ježiša Krista, dodal: „Ak by sme chceli túto myšlienku spresniť, museli by sme povedať, že náš život sa má pripodobňovať životu Ježiša Krista, na nás musí byť vidieť nejakým spôsobom, že sme veriaci...“

...

CsL

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 3. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 18. januára.

Oplatí sa nás predplatiť.

JanuOmsa-02

JanuOmsa-03

JanuOmsa-04