luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Správať sa a žiť po kresťansky

JanuOmsa-01

„...Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi,“ citoval z Listu apoštola Pavla Galaťanom v prvú januárovú nedeľu na svätej omši v Kostole sv. Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha v Budapešti vdp. Attila Kónya.

Duchovný slovenských katolíkov v Budapešti vo svojej kázni, v ktorej oslávil krst Ježiša Krista, dodal: „Ak by sme chceli túto myšlienku spresniť, museli by sme povedať, že náš život sa má pripodobňovať životu Ježiša Krista, na nás musí byť vidieť nejakým spôsobom, že sme veriaci. Naša práca, naše správanie, rodinný a spoločenský život, zmysel a cieľ života, to všetko musí niesť určitý kresťanský ráz a charakter, z ktorého iní spoznajú, čím vlastne sme. Dalo by sa to vyjadriť slovami: správať sa a žiť po kresťansky...“ Ďalej uviedol, že náš kresťanský život má byť pre iných výzvou a pomôckou, ako sa dostať k Bohu, ako ho poznať, osláviť a zblížiť sa s ním. „Stojíme tu pred akýmsi dôkazom Boha pomocou pekného kresťanského života. Možno nám to ani nikdy neprišlo na myseľ, že práve náš život, môj život, môže niekoho priviesť k Bohu, ale ho aj od Boha vzdialiť a utvrdiť v nevere... Položme si vážne otázku: Môže môj život niekomu pripomenúť Boha a priviesť ho k viere? Som pre kresťanstvo a vieru v Boha brzdou pre iných, alebo pohonnou hmotou? Je môj život dôkazom pre Boha, alebo proti nemu? Prosme dnes, keď si pripomíname aj svoj vlastný krst, aby sme boli tými, ktorí sa snažia napodobňovať Kristov život...“ prízvukoval dôstojný pán a záverom svojej kázne udelil účastníkom slávnostnej omše novoročné požehnanie.

JanuOmsa-02

Prvá tohtoročná omša bola venovaná pamiatke Anastázie Fúzikovej, rodenej Radovičovej, ktorá nás opustila pred 12 rokmi, a jej manželovi Jánovi Fúzikovi, ktorý zomrel pred 28 rokmi. Na ich rodičovskú lásku dodnes spomínajú ich dcéry, syn, vnúčatá a pravnúčatá. Na omši zo svätého Písma čítala Ildika Klauszová Fúziková, miništrovala Elena Bikszádiová a na organe hral kantor z Vlčian zo Slovenska Imre Sárközi, ktorý začal vykonávať túto službu pre Slovákov v Budapešti na poslednej minuloročnej omši.

JanuOmsa-03

Na tradičnom následnom agapé v mene hostiteľského slovenského zboru VIII. obvodu Budapešti jeho predseda Kazimír Kápolnai poprial prítomným všetko najlepšie v novom roku a zagratuloval duchovnému Attilovi Kónyovi k meninám. Zároveň sa poďakoval predsedníčke Náboženského a sociálneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ildike Klauszovej Fúzikovej, ktorá prekvapila prítomných darmi – obrazmi svätcov s modlitbami a oplátkami zo Slovenska, ako aj publikáciami CSSM, v ktorých, ako ich autorka, resp. redaktorka sa venuje náboženskému životu Slovákov v Maďarsku. Pán Kápolnai sa osobitne poďakoval za účasť Slovákom z Kerestúru, ktorí sú už dlhé roky pravidelnými účastníkmi januárovej omše. Kerestúrčanky pod vedením predsedníčky slovenského zboru XVII. obvodu Budapešti Rozálie Papovej Polereczkej pripravili na agapé rôzne dobroty a potešili prítomných zaspievaním maďarských a slovenských novoročných katolíckych piesní.

JanuOmsa-04

CsL

Foto: autor