luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Milujme Krista po všetky dni nášho života“

JunOmsaBp-01

V prvú júnovú nedeľu sa zišli katolícki veriaci z hlavného mesta a okolia v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha na slovenskej svätej omši.

Vdp. Attila Kónya venoval svoju kázeň rodinám. Na omši miništrovala Beáta Erdeiová, z Písma svätého čítala Ildika Klauszová Fúziková a na organe hral Imrich Sárközi.

JunOmsaBp-02

„Dnes je slávnosť Kristovho tela a krvi, alebo ľudovo povedané Božie telo,” začal kázeň A. Kónya. „Pán Ježiš hovorí: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Práve tento chlieb, Eucharistia, je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Dnešný deň si pripomíname udalosť vtelenia, keď Kristus ostal naveky so svojím milovaným ľudom, prítomný v chlebe a víne. V nej je prítomný živý Kristus, v nej sa nachádza duchovné dobro Cirkvi. Ona je súhrnom celej našej viery. V Eucharistii sa spája najväčšia láska s najväčšou pokorou. Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii.” A. Kónya upozornil veriacich na to, že v tento deň všetci prichádzajú do kostola s láskou a pokorou, padajú na kolená s prosbou o odpustenie slabostí a prehreškov a zároveň ďakujú za všetky dobrodenia a dary, no nemali by takto konať len v Eucharistii. „Snažme sa každý jeden deň prežívať s Kristom. Máme sa mu klaňať nielen tu pred Najsvätejšou sviatosťou, ale v každej našej modlitbe, v každom skutku, slove, pri každej činnosti.”

JunOmsaBp-03

Ako príklad úcty k Eucharistii uviedol francúzskeho generála Sonisa, ktorý bol pýchou francúzskej armády aj katolíckej cirkvi. „Keď bol ešte mladým dôstojníkom, išiel raz po námestí okolo svojej posádky a oproti nemu išiel kňaz zaopatriť chorého. Keď dôstojník spoznal, že kňaz nesie Najsvätejšiu sviatosť, kľakol do prachu na obidve kolená a klaňal sa svojmu Pánovi vo sviatosti. Práve v tej chvíli šla v otvorenom kočiari mladá dáma. Vidiac známeho dôstojníka v uniforme kľačať na zemi s odkrytou hlavou, hlasno sa zasmiala. Dôstojník pozdvihol hlavu, pozrel dáme prísne do očí a pohŕdavo za ňou zvolal: Tomu sa ty smeješ? Svetáčka po týchto slovách zbledla a rýchlo odišla.” A. Kónya poukázal na to, že v postoji dôstojníka vidíme opravdivú lásku a pokoru, lebo ani napriek výsmechu sa nebál preukázať svoju oddanosť Kristovi a uviedol ponaučenie z príbehu veriacim: „Aj my milujme Krista po všetky dni nášho života”.

JunOmsaBp-04

Po omši sa veriaci presunuli na faru, kde ich na agapé privítal predseda organizátorskej Slovenskej samosprávy VIII. obvodu v Budapešti Kazimír Kápolnai.

(kan)

Foto: autorka