luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Púť pri Svätej studni v Jášči

JascPut-01

Pri príležitosti sviatku svätého mena Bohorodičky sa 15. septembra zišli pri Svätej studni v zadunajskej, aj Slovákmi obývanej obci Jášč stovky pútnikov aj zo širokého okolia.

Svätú omšu slúžil guvernér farnosti v Monori Zsolt Urr, známy pod menom otec Ipoly, spoločne s miestnym farárom Gáborom Róbertom Primászom.

JascPut-02

V jednom z najstarších mariánskych pútnických miest v Maďarsku hovoril otec Ipoly o púťach. K svätej studničke v Jášči sa prichádzajú veriaci modliť už niekoľko stáročí. Ako uviedol, Maďarsko je bohaté na mariánske pútnické miesta. – Nie to sa ráta, koľkí prichádzajú na to-ktoré pútnické miesto, – povedal Zsolt Urr Ipoly, – ale to, s akou dušou odtiaľ ľudia odchádzajú domov.

– Mariánske pútnické miesta sú mimoriadnymi darmi, kde je dobre byť spolu, dobre je byť s Pannou Máriou. V Európe, ale aj po celom svete milióny veriacich putujú k Bohorodičke modliť sa, zbaviť sa svojich bremien. Čím viac sa zblížime s našou Nebeskou Matkou, o to viac nás živí vo všedné dni, – konštatoval otec Ipoly.

JascPut-03

O Svätej studni v Jášči sa zachovala prvá písomná zmienka z roku 1814, hoci podľa kanonickej vizitácie z roku 1845 kresťanská svätá studňa má viac ako 600 rokov. Kaplnku dal postaviť gróf Štefan Zichy roku 1837 na mieste pôvodnej kaplnky. Fresky sú dielom maliara Gyulu Károlyho. Na oltári kaplnky je socha Panny Márie, ktorú možno odieť a je prenosná. Obci ju darovali pútnici zo Stoličného Belehradu na začiatku minulého storočia. Jáščania ju dodnes nosia na púte do rôznych miest. Miestne ženy ušili pre sochu niekoľko šiat.

JascPut-04

Na úpätí vrchu stojí 6 metrov vysoká socha Panny Márie z bulharského vápenca, dielo sochára Jánosa Brauna. Kalvária a obradný oltár pochádzajú z rokov 1961 a 1980.

Podľa bucsujaras.hu spr. vzs

Foto: veszpremiersekseg.hu