luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

1 otázka – 1 odpoveď

1o1oKiszely16-01b

odpovedá predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondrej Kiszely

- Aké plány má Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku na tento rok?

- Rok 2015 bol pre OSMM úspešný, máme za sebou niekoľko väčších projektov a programov. Futbalový turnaj o Dolnozemský pohár, ktorý je mimochodom program s najdlhšou tradíciou v OSMM, bol jediným podujatím, o ktorý významne klesol záujem v posledných rokoch. Pomerne veľkej popularite sa teší letná Slovenská mládežnícka akadémia v Sarvaši, ktorá sa uskutočnila v júli minulého roka vo forme tábora už po druhý raz. Okrem toho sme zorganizovali výlety do Liptovského Mikuláša na Slovensku a Veľkého Bánhedešu. Snažíme sa zastupovať mladých na celoštátnych, regionálnych a miestnych podujatiach organizovaných Slovákmi v Maďarsku. Najveľkolepejším projektom minulého roka bol film o ečerskej svadbe, ktorý sme prezentovali pred ečerským obecenstvom v decembri. (O filme sa môžete dozvedieť viac v niektorom z nasledujúcich čísel Ľudových novín.)

V predošlých štyroch-piatich rokoch sa OSMM postupne rozvíjala, takpovediac nastal ďalší zlatý vek v živote organizácie. Podarilo sa nám realizovať dostatok veľkých projektov, aj napriek tomu, že nemáme veľa aktívnych členov. Zdá sa mi, že organizácia jednoducho prerástla sama seba: ľudský zdroj nerástol paralelne s počtom a veľkosťou programov. Nemáme ešte stále k dispozícii toľko aktívnych členov, aby sme dlhšiu dobu dokázali realizovať podujatia a projekty na takej úrovni, aké sa nám podarilo vytvoriť v posledných rokoch. Okrem toho, aj väčšina členov vedenia sa unavila, a ak chceme povedať pravdu, v tomto veku sa sústreďujeme viac na vlastnú kariéru, a tak na spoločenskú prácu nám nezostane dosť času. V januári nastala zmena aj v zložení predsedníctva: doterajšiu podpredsedníčku zodpovednú za komunikáciu a marketing Andreu Kiššovú som na jej vlastné želanie odvolal z funkcie. Naďalej bude aktívna v OSMM ako projektová manažérka zodpovedná za Slovenskú mládežnícku akadémiu, ktorá bude jediným veľkým programom v tomto roku. Budeme fungovať v takzvanom úspornom režime, avšak v pozadí sa budeme snažiť nájsť nástupcov, ktorí by radi pokračovali v práci v našich šľapajach. Asi sa treba držať osvedčenej zásady, že v najlepšom treba prestať. Dúfam, že sa nám v tomto roku podarí presvedčiť trocha pasívnu mládež, hlavne študentov stredných škôl a univerzít, aby sa aktivizovali.

(kan)

Foto: archív