luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nevyvolávať zbytočné vášne

KISKABp-01

Prezident SR Andrej Kiska na návšteve Maďarska

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 5. decembra na pozvanie prezidenta Maďarska Jánosa Ádera absolvoval recipročnú oficiálnu návštevu Maďarska. Maďarský prezident J. Áder oficiálne navštívil Slovensko 10. decembra 2014. „Aktuálny hospodársky rozvoj a vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom by mohli byť príkladom pre iné štáty,“ povedal vtedy po rokovaní s A. Kiskom. Na ceste prezidenta SR sprevádzal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.Najvyšší ústavný činiteľ SR svoju návštevu hlavného mesta Maďarska začal v prezidentskom paláci, kde rokoval so svojím partnerom, prezidentom Jánosom Áderom.

Za historicky najlepšími vzťahmi Slovenskej republiky a Maďarska bolo a je vidieť vôľu a úlohu politikov. „Aj na našom príklade vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom je zrejmé, aký je nesmierne dôležitý tón a prístup, ktorý, my ako politici, udáme,“ uviedol na tlačovej konferencii po schôdzke s Áderom Kiska. Dodal, že keď vznikajú rôzne názory na niektoré otázky, vždy sa riešia bez medializácie, politickou diskusiou. Áder podčiarkol, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. V uplynulých rokoch sa podľa jeho slov podarilo výraznou mierou rozvinúť vzájomné vzťahy v oblasti dopravy. Za veľmi účinnú označil aj spoluprácu v otázke energetickej bezpečnosti. Okrem rokovania s maďarským partnerom sa Andrej Kiska stretol v Budapešti aj s predsedom vlády Viktorom Orbánom a s predsedom parlamentu Lászlóom Kövérom. Na týchto stretnutiach tiež konštatovali, že maďarsko-slovenské bilaterálne vzťahy nikdy neboli také dobré, ako v súčasnosti. Na rokovaní s premiérom Orbánom odznelo, že maďarsko-slovenská spolupráca v oblasti hospodárstva napriek súčasnej ťažkej európskej politickej a hospodárskej situácii je stále stabilná a prosperujúca, k čomu prispieva aj zomknutie vyšehradských krajín.

KISKABp-02

Prezident Slovenskej republiky návštevu Budapešti ukončil v Materskej škole, základnej škole, gymnáziu a žiackom domove s vyučovacím jazykom slovenským, kde ho s činnosťou tejto našej inštitúcie oboznámila riaditeľka Júlia Szabová Marloková, pričom žiaci pripravili pre A. Kisku aj krátky folklórny program. Na pôde budapeštianskej slovenskej školy sa stretol prezident SR aj s delegáciou slovenskej komunity v Maďarsku. Na rokovaní – na ktorom nás zastupovali okrem predsedu parlamentného výboru pre národnosti, slovenského parlamentného hovorcu Jána Fuzika a predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej aj vedúci predstavitelia našich občianskych organizácií s celoštátnou pôsobnosťou – Andreja Kisku informovali o súčasnom postavení slovenskej národnosti v Maďarsku, o financovaní samosprávneho systému a občianskej sféry, o aktuálnych ťažkostiach v oblasti školstva, ale aj o dlhodobých konštruktívnych projektoch.

KISKABp-03

Po stretnutí s krajanmi prezident SR v rámci brífingu uviedol, že v rámci ich rozhovoru s Áderomdominovala jedna základná téma, a síce, že vzťahy dvoch štátov sú skutočne historicky na najlepšej úrovni. „Diskutovali sme o tom, čo sa dá ešte spraviť, či na poli kultúry, školstva, hospodárstva. Čo ešte môžeme spraviť preto, aby sme tie vzťahy posunuli ďalej. S pánom prezidentom sme sa dotkli mnohých tém, od Ukrajiny cez migračnú krízu, cez stav Európskej únie, Brexit, dotkli sme sa skutočne všetkých tém. Ale to základné sú naše bilaterálne vzťahy,“ dodal A. Kiska. O diskusii s premiérom Orbánom informoval predstaviteľov tlače, že hovorili aj o pripravovanom znížení korporátnej dane na deväť percent, ako aj o riešení zamestnanosti, aké programy sú na znižovanie nezamestnanosti, hlavne v chudobnejších regiónoch, ale aj o tom, čo spraviť pre to, aby mladí ľudia neutekali z našich krajín. „Aby nám mladí, vzdelaní ľudia nieže neutekali, ale skôr ešte sa aj vrátili späť,“ prízvukoval prezident SR. Ako uviedol, s predsedom parlamentu diskutovali hlavne o parlamente, o tom, ako sa darí udržať disciplínu, čím sa zaoberá maďarský parlament. „No, a na záver to najlepšie, stretnutie s našimi krajanmi, ktorí tu žijú. V Maďarsku podľa štatistík žije okolo 35 tisíc Slovákov (...) Diskutovali sme o tom, čo ich trápi, čo ich teší, pravdaže potrebujú trochu možno väčšiu podporu, z pohľadu toho, aby mali viacej učiteľov. Diskutovali sme o tom, ako dosiahnuť, aby každé dieťa malo možnosť zažiť Slovensko, aby sa dostali na Slovensko. (...) Z diskusie, ktorú som teraz mal, som získal jeden pozitívny moment, a to je to, že neklesá počet ani študentov, ani ľudí, hlásiacich sa k slovenskej národnosti v Maďarsku, to je veľmi pozitívne,“ zdôraznil Kiska. Pritom naopak, s predsedom parlamentu, ale aj s prezidentom diskutovali o tom, že počet príslušníkov maďarskej národnosti na Slovensku klesá. „Tak tu, tento trend nebol zaznamenaný. To je signálom toho, že ľudia sa hlásia k slovenskej národnosti a chcú si uchovávať tieto tradície (...) Naši Slováci sa tu cítia dobre, sú tu doma a to základné, čo potrebujeme, či pre maďarskú menšinu na Slovensku, alebo slovenskú menšinu tu, v Maďarsku ... možno zhrnúť do troch bodov: prvým bodom je dať možnosť vzdelávať sa v rodnom jazyku, druhým bodom je možnosť si uchovávať tradície, spraviť všetko preto, aby mali vytvorené možnosti – súčasťou toho sú, pravdaže, aj peniaze –, aby mali možnosti uchovávať svoje kultúrne tradície. A to tretie – čo som prízvukoval aj s pánom prezidentom, aj s pánom premiérom, aj s predsedom parlamentu – je, a to najviac rezonuje u nás, na juhu Slovenska, aby politici tieto dobré vzťahy nekazili a aby nezamiešavali hlavne pred voľbami z jednej, alebo z druhej strany a nevyvolávali zbytočné vášne...“ – podčiarkol vzácny hosť zo Slovenska.

KISKABp-04

Zároveň informoval prítomných, že na tému dostať viac učiteľov zo Slovenska do Maďarska diskutovali s veľvyslancom, ktorého požiadal, aby túto požiadavku tlmočil na Slovensku. „Keď ja budem s ministrom školstva, určite sa o tom budeme rozprávať. Potešujúca informácia pre mňa bola, že premiér Orbán priamo, osobne sľúbil finančnú dotáciu na to, aby sem učitelia prišli učiť. Takže vôľa tu je, cesta tu je, treba ale pristúpiť k reálnym krokom...“ dodal na záver Andrej Kiska. Prezident SR sa s Budapešťou lúčil v kruhu krajanov, žiakov a učiteľov budapeštianskej slovenskej školy, ktorým sa poďakoval za to, „že robia úžasné meno nášmu Slovensku tu, v Maďarsku“. Zároveň vyzval našich predstaviteľov, že keď budú potrebovať pomoc, obrátili sa na Slovensko: „Vedzte, že vždy, keď budete potrebovať pomoc od nás, zo Slovenska, spravíme všetko preto, aby sme vám pomohli...“.

(tasr-mti-csl)

Foto: csl