luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Michal Lásik vyznamenaný Za národnosti

LasikVyz-01

Pri príležitosti Dňa národností 19. decembra v slávnostnej sieni Peštianskej reduty odovzdali ceny Za národnosti trinástim laureátom za rok 2016, medzi nimi aj predsedovi Výchovno-vzdelávacieho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, pedagógovi a horlivému aktivistovi Michalovi Lásikovi.

Vyznamenanie udeľuje predseda vlády každý rok osobám, organizáciám alebo národnostným samosprávam, ktoré vykonávajú príkladnú prácu v záujme niektorej z národností žijúcich v Maďarsku v oblasti verejného života, školstva, kultúry, náboženského života, vedy alebo v masmédiách. V tomto roku ocenili desať jednotlivcov a tri skupiny.

Laureátov, prítomných veľvyslancov, parlamentných hovorcov, predsedov celoštátnych a miestnych národnostných samospráv pozdravil minister ľudských zdrojov Zoltán Balog. „Sme hrdí na kultúrnu hodnotu, ktorú národnosti žijúce v Maďarsku vytvorili v Karpatskej kotline za viac ako tisíc rokov... Nie je to len pridaná hodnota, ale súčasť fundamentu, je súčasťou toho pevného základu, na ktorom môže stáť istá budúcnosť Maďarska. Sme hrdí na kultúru, vďaka ktorej sme tým, kým sme a sme na to hrdí aj preto, lebo všetci veľmi dobre vieme, že cesta smerujúca sem nebola práve najpriamejšia a najľahšia,“ povedal minister. „Vy počas zachovávania svojej kultúry odovzdávate nám také hodnoty – a je dôležité to, že nielen svojim, ale aj nám –, čím nás obohacujete. A my sa vám chceme odplatiť aj touto cenou,“ povedal Z. Balog. Pripomenul, že uznanie národností je nielen tým, že ich štátotvorná funkcia sa nachádza aj v Základnom zákone, ale aj to, že vyše 20-ročný rest splnili maďarskí zákonodarcovia vytvorením funkcie národnostných hovorcov v parlamente. Od ich zvolenia sa zvýšila aj podpora pre národnosti. Minister ľudských zdrojov s hrdosťou hovoril aj o zvýšení počtu tých obyvateľov krajiny, ktorí sa hlásia k svojej národnosti, resp. o zvýšení počtu výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ktoré prevádzkujú národnosti. Spomenul aj štipendium pre národnostných stredoškolákov, ktorých vždy nabádajú, aby sa stali hovorcami svojej národnosti.

LasikVyz-02

V kultúrnom programe vystúpili Sandra Holcingerová a Mariann Molnárová, členovia speváckej skupiny Romano Glass a bulharskej tanečnej skupiny Jantra.

Štátny tajomník zodpovedný za náboženské, národnostné a občianske vzťahy Miklós Soltész zagratuloval oceneným, ktorí podľa jeho slov môžu byť oprávnene hrdí a vo svojej reči sa zameral na potrebu zapojenia mladých do každodennej národnostnej práce. Hovoril okrem iného o tom, že symbolika medaily, ktorú odovzdajú spolu s diplomom, je tiež o tom, že pri veľkom strome z toho istého koreňa rastie aj menší strom, čo znamená novú generáciu.

V tomto roku zo Slovákov v Maďarsku uznali prestížnou cenou Za národnosti Michala Lásika, za prácu na poli školstva a občianskeho života. Čerstvému laureátovi prišli zagratulovať aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, slovenský parlamentný hovorca Ján Fuzik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Budapešti Rastislav Káčer, a čomu sa M. Lásik najviac potešil, jeho bývalí žiaci z čabianskeho slovenského gymnázia.

LasikVyz-03

Pocit vďaky

Po odovzdaní vyznamenaní a spoločnej fotografii so všetkými laureátmi prestížneho štátneho ocenenia sme sa spýtali Michala Lásika na jeho pocity. „Pri takomto vyznamenaní sa človek cíti zložito. Je to pocit vďaky. Ďakujem tým, ktorí mi toto uznanie udelili, ktorí ma navrhli, ďakujem všetkým, vďaka ktorým som dospel sem, aby ma vyznamenali. Pýtam sa, či som si to zaslúžil. Takéto vyznamenanie je bezpochyby príležitosťou, keď si človek premietne v sebe film svojho života. Vynárajú sa mi v mysli ľudia z minulosti, a to všetko sa mi potom spája do pocitu vďaky. Vlastne toto vyznamenanie je vyznamenanie všetkých ľudí, s ktorými som v živote spolupracoval,“ povedal pre Ľudové noviny M. Lásik. „Mám veľmi dobrý pocit, že na toto vyznamenanie ma navrhli mladí ľudia, Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, že mladí ľudia vidia hodnotu práce, ktorú som urobil. Posledný môj pocit je pocit zodpovednosti. Keď človek prevezme vyznamenanie, hneď začína cítiť aj zodpovednosť za to, ako odovzdá túto činnosť budúcnosti, alebo ako dospejeme k tomu stavu, aby naša národnosť prežila“ dodal s dojatím Michal Lásik, ktorému aj týmto gratulujeme!

LasikVyz-04

Eva Fábiánová

Foto: autorka

Michal Lásik sa narodil v Slovenskom Komlóši v slovenskej rodine. Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú Dolnú zem, kde začal vyučovať na čabianskom slovenskom gymnáziu dejepis a filozofiu. Svoje poznatky zužitkoval aj písaním, prekladaním a posudzovaním učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systém maturitných požiadaviek.

Od roku 1992 je zástupcom riaditeľky Čabianskeho slovenského gymnázia. Jeho pedagogickú prácu uznávajú aj za hranicami, čo dokazuje jeho členstvo v školskej komisii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Popri pedagogickej činnosti vo veľkej miere sa zapája do verejného života slovenskej komunity. Dlhé roky je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, predsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, ako aj poslancom Valného zhromaždenia a predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM.

Jeho odbornosť, výborná komunikačná a rétorická schopnosť a oddanosť slovenskej národnosti prispievajú k tomu, že je váženou a uznanou osobnosťou slovenského verejného života Slovákov v Maďarsku. Za tento jeho prístup a prácu v prospech slovenskosti bol Celoštátnou slovenskej samosprávou v Maďarsku v roku 2014 vyznamenaný ocenením Za našu národnosť.

LasikVyz-05

LasikVyz-06

LasikVyz-07

LasikVyz-08