luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Otvorená výmena názorov v priateľskom ovzduší

VerZas12Bp17-01

Verejné zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy XII. obvodu

Tohtoročné verejné zasadanie Slovenskej národnostnej samosprávy XII. obvodu Budapešti sa konalo v otvorenom tóne, avšak v priateľskom ovzduší. Predseda Michal Hrivnák na úvod svojho referátu o tohtoročnej činnosti upriamil pozornosť na okolnosti, ktoré v poslednom období ovplyvňujú prácu budapeštianskych slovenských samospráv (avšak viac-menej to platí asi aj všeobecne). Kým na jednej strane spoločensko-politické podmienky ich pôsobenia sa zlepšujú (napríklad štátna dotácia v značnej miere rastie), na druhej strane paradoxne návštevnosť podujatí niektorých samospráv klesá. Nápadný pokles zaznamenávajú najmä v tých obvodoch hlavného mesta, v ktorých sa Slováci usadili po r. 1945. Počet tunajších Slovákov plynutím času, následkom prirodzeného úbytku pochopiteľne rapídne klesá, zároveň pre nedostatočný záujem mladších generácií návštevnosť národnostných podujatí je čoraz slabšia. Uvedený proces akoby kulminoval práve v posledných rokoch. Tento jav si nárokuje nový štýl práce. Obvodné samosprávy sú síce samostatné, s osobitným rozpočtom i čo sa týka kompetencií, čím ďalej tým viac budú nútené organizačne sa zbližovať, pracovať v úzkej spolupráci - budapeštianski Slováci v tomto ohľade by sa mali javiť skôr ako jednotný kolektív. Prizeraním sa na doterajšiu prax nič nové v tom nie je, určitá spolupráca medzi jednotlivými samosprávami bola prítomná od samých začiatkov, avšak túto nutnosť, vzájomnú odkázanosť by sme si mali ešte viac uvedomiť. Iba takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť plnohodnotné využitie prostriedkov, koncentráciu osobných kapacít, ako i zabezpečenie dostatočnej návštevnosti jednotlivých akcií (organizovanie nákladných podujatí s minimálnou návštevnosťou je luxus). M. Hrivnák na základe uvedených reálií potom zhodnotil tohtoročnú činnosť poslaneckého zboru samosprávy XII. obvodu.

VerZas12Bp17-02

V tomto roku pokračovali v dlhoročnom programe na počesť O. L. Áchima. Záverečnú akciu uskutočnili spolu s nadáciou Magister, so Slovenskou národnostnou samosprávou XIV. obvodu a s čabianskymi Slovákmi i podporou CSSM, v spolupráci s obcou Gerendáš (v jeho okolí sa nachádzali bývalé pozemky Áchima). Po kladení vencov k soche sedliackeho kráľa v Mestskom parku usporiadali v novom dome národností XIV. obvodu besedu na tému Odkaz Dolnej zeme, (moderovala Estera M. Molnárová). Predseda Kruhu gazdov v Gerendáši Ján Viczián referoval o pestovaní pamiatky Áchima v tomto regióne. Jeho vystúpenie dobre dopĺňali a dolnozemskú atmosféru prítomným sprítomnili gerendášski citaristi, ako i gerendášske špeciality, ktorými pohostili svojich peštianskych krajanov. Kým XII. obvod svoj veľkolepý program dokázal uskutočniť vďaka širokej spolupráci s ďalšími partnermi, v dôsledku nedostatku súčinnosti s kompetentnými sa im nepodarilo realizovať svoj plán na tému 20. výročia povestnej medzinárodnej konferencie Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov. Pritom dobre sa im spolupracovalo v spojitosti s prípravou a realizovaním spomienkovej slávnosti pri príležitosti 20. výročia založenia Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti. Medzi iným zhromaždili a zredigovali písomný materiál o činnosti klubu za 20 rokov, a na slávnosť ho pripravili v podobe zborníka, vhodného na vydanie. Ako dôležitú akciu samosprávy tohto roka predseda ešte uviedol vernisáž nedávno objaveného výtvarníka Samuela Čičeľa, ktorú organizovali v spolupráci s čabianskymi Slovákmi v dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

VerZas12Bp17-03

Účastníci tohtoročného verejného zasadania XII. obvodu slovenskej samosprávy po čulej diskusii ďalšiu časť večera strávili pri bielom stole vo vľúdnom ovzduší, v pohode a veselo.

(mh)