luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Voľby 2018 – Namiesto straníckej listiny hlasovať na národnostnú listinu

MTInarvo-01

Viac ako 45 tisíc občanov požiadalo o registráciu na národnostné voličské zoznamy: 18 191 Nemcov, 2057 Chorvátov a 1617 Slovákov

Podľa údajov Národnej volebnej kancelárie (NVK) zo dňa 4. februára 2018 si možnosť hlasovať na národnostnú listinu v parlamentných voľbách 8. apríla tohto roku zvolilo viac než 45 tisíc občanov, väčšina z nich sa hlási k rómskej národnosti. Počas parlamentných volieb v roku 2014 na zozname národnostných voličov figurovalo 35 289 občanov. Podľa informácií spolu 223 328 občanov zaregistrovali na zoznamy národnostných voličov, z nich 45 875 osôb si zvlášť žiadalo, aby aj v parlamentných voľbách mohli voliť ako príslušníci niektorej národnosti. Tento fakt má význam preto, lebo keď sa niekto v parlamentných voľbách zúčastní ako národnostný volič, tak popri individuálnom kandidátovi svojho volebného obvodu nehlasuje na stranícku listinu, ale na listinu svojej národnosti. Prostredníctvom národnostných listín národnosti môžu získať zvýhodnený mandát v národnom zhromaždení. Národnostné listiny zostavujú celoštátne národnostné samosprávy. Na národnostné zoznamy parlamentných volieb 8. apríla sa zaregistrovalo najviac Rómov, spolu 20 183 voličov. Nemcov je zatiaľ 18 191 a z radu ďalších národností Chorvátov 2057, Slovákov 1617, Rusínov 1005, Rumunov 811, Ukrajincov 513, Srbov 399, Arménov 271, Grékov 241, Poliakov 222, Slovincov 205 a z radu Bulharov 160 naznačilo, že v apríli chce hlasovať ako národnostný volič. V parlamentných voľbách v roku 2014 na získanie zvýhodneného národnostného mandátu bolo potrebných 22 022 hlasov, čo sa ani jednej národnostnej komunite nepodarilo.

Žiadosť o zaregistrovanie na zoznamy národnostných voličov je možné podať online na stránke www.valasztas.hu, resp. volič ju môže odovzdať ýosobne, alebo poslať poštou na adresu volebnej kancelárie v mieste svojho bydliska. Na žiadosti o zaregistrovanie na zoznam národnostných voličov treba zvlášť uviesť, ak chce niekto hlasovať v parlamentných voľbách na národnostnú listinu. Túto deklaráciu o patričnosti k danej národnosti je možné neskôr odvolať a žiadosť sa môže podať aj hocikedy neskôr. Kto sa však rozhodol hlasovať 8. apríla na národnostnú listinu, ten svoju žiadosť môže podať najneskôr do 23. marca 2018. Kto sa zaregistroval ako národnostný volič už skôr, nemusí podať novú žiadosť, pretože tá skoršia je stále platná. To, či daný občan figuruje na zozname národnostných voličov, bude prístupné medzi informáciamivo vestníku, ktorý vyjde 9. februára. Podľa právnych predpisov je v Maďarsku 13 autochtónnych národností: arménska, bulharská, grécka, chorvátska, nemecká, poľská, rómska, rumunská, rusínska, slovenská, slovinská, srbská a ukrajinská národnosť.

MTI/csl

Foto: Gábor János Sikorsky