luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Registrujme sa! Hlasujme!

Edi7AntP-01

Rok 2018, ako to zaiste už čitatelia Ľudových novín vedia, je v Maďarsku rokom parlamentných volieb.

Nás, Slovákov sa to týka o to viac, že druhýkrát v novodobých dejinách Maďarska máme možnosť poslať do parlamentu svojho zástupcu – poslanca alebo hovorcu.

O tom, či nás bude zastupovať plnoprávny poslanec alebo hovorca, rozhoduje počet slovenských voličov, ktorí svojím hlasom podporia listinu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Svoje sympatie voči politickej strane môžu v tomto prípade vyjadriť hlasovaním za individuálneho kandidáta preferovanej politickej strany. My, Slováci, na základe štatistických údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011, máme teoretickú šancu na získanie potrebného počtu hlasov pre zvýhodnený mandát plnoprávneho poslanca. Faktom však je, že v minulých voľbách sa nám to nepodarilo. Ako je známe, v práve sa končiacom volebnom období Slovákov v Maďarsku v parlamente zastupoval hovorca.

Valné zhromaždenie CSSM na svojom zasadnutí dňa 16. januára 2018 zostavilo kandidačnú listinu pre nasledujúce parlamentné voľby. Členovia valného zhromaždenia, podobne ako pred štyrmi rokmi, sa rozhodli zostaviť päťčlennú listinu. Väčšina poslancov VZ CSSM sa vyjadrila za zmenu v osobe hovorcu. Vďaka ich dôvere mám tú česť viesť parlamentnú kandidačnú listinu CSSM. Na ďalších miestach listiny sú Alžbeta Hollerová Račková, Anna Komjáthiová, Ondrej Kiszely a Judita Lénártová Orliczká.

Na základe údajov z minulých volieb je známy predpokladaný počet hlasov potrebných na získanie zvýhodneného mandátu: v roku 2014 to bolo 22-23 tisíc hlasov. Z toho vyplýva, že ani v aprílových voľbách nemáme reálnu šancu na získanie plnoprávneho mandátu pre slovenského kandidáta. Napriek tomu sa nemôžeme zrieknuť toho, aby sme zmobilizovali príslušníkov našej národnosti. Slovákov, ktorí sú ochotní svojím hlasom podporiť svojho zástupcu, ktorý má v parlamente možnosť presadzovať ich záujmy. Práve preto pokladám za dôležité informovať členov našej komunity o možnosti registrácie medzi slovenských voličov, hlasujúcich v parlamentných voľbách na listinu CSSM.

Registrácia národnostných voličov prebieha nielen v miestnych volebných kanceláriách, ale aj na internetovej stránke Národnej volebnej kancelárie, kde sa záujemcovia môžu zaregistrovať vyplnením tlačiva elektronicky, alebo vytlačením a vyplnením tohto tlačiva.

Buďme teda aktívni! Sme Slováci v Maďarsku, dokážme to aj tým, že sa zaregistrujeme ako slovenskí voliči aj v parlamentných voľbách, a – samozrejme – budeme aj hlasovať za svojho zástupcu v parlamente!

Anton Paulik
vedúci parlamentnej listiny CSSM

Foto: kan